Úvod » Prezentace předmětů » Fyzikální olympiáda ve výsledcích

Fyzikální olympiáda ve výsledcích

V letošním školním roce jsme se výrazně zapsali dvěma prvními místy do soutěží 58. ročníku Fyzikální olympiády. Aktivně řešilo obtížné úlohy všech 9  žáků, za což jimž patří z naší
strany poděkování. Věřím, že příští rok na tyto výsledky, co do úspěšnosti, navážeme.

 OKRESNÍ KOLA    Náchod

Kategorie E (9. třídy) / 4.P                účastníků/datum 16 / 23.3.2017, maximální počet bodů: 40

Jméno                                          Pořadí             Úspěšnost %    Body      Úspěšný Řešitel


Mirek Vašata                                1.                     75                    30        ANO      postup do krajského kola

Sofie Hedvika Chrásková      7.                     45                    18

Alžběta Žurková                       9.                     27,5                 11

 

Kategorie F (8. třídy) / 3.P                  účastníků/datum 18 / 23.3.2017, maximální počet bodů: 40

Jméno                                    Pořadí             Úspěšnost %      Body     ÚŘ


Adam Holda                           1.                     70                    28        ANO

Hana Hrušková                    4.                     55                    22        ANO

Aneta Kutíková                     7.                     42,5                 17        ANO

 

Kategorie G- Archimediáda (7. třídy)/2.P   účastníků/datum 11 / 22.5.2017, maximální počet bodů: 40

Jméno                                    Pořadí             Úspěšnost %       Body     ÚŘ


Jan Kočí                                  5.                     53.8                 21,5     ANO

Jan Ullrych                            7.-8.                47,5                 19      

 

KRAJSKÉ KOLO    Hradec Králové

Kategorie D (1. roč.) / 5.P                 účastníků/datum 23 / 19.4.2017, maximální počet bodů: 40

Jméno                                      Pořadí             Úspěšnost %     Body      ÚŘ


Tereza Němcová                   14.                   30                    12

fotografie účastníků okresního a krajského kola 58. ročníku FO:

FO_foto17exp

Hezké prázdniny všem studentům přeje Miloš Boháč.