Úvod » Prezentace předmětů » Český jazyk » Exkurze třídy 1.A do Prahy

Exkurze třídy 1.A do Prahy

Exkurze do Prahy

Ve středu 20.4. jel první ročník čtyřletého gymnázia na exkurzi do Prahy s učitelkami  paní Evou Stejskalovou a s třídní Monikou Kalfusovou.

Nejprve jsme navštívili Židovské Město. Naše komentovaná prohlídka začínala u Staré radnice s hodinami v hebrejštině, kde nám naše průvodkyně hned padla do oka. Byla pro tuto práci jako dělaná, protože byla milá, pohodová, komunikativní, ale hlavně byla sama Židovka, což se mnohým z nás líbilo. Vyprávěla nám, jak to u nich chodí, jaké mají zvyky, jaké to pro Židy bylo například za holocaustu a spoustu dalšího. Oběhli jsme dohromady pět synagog – Staronovou, Klausovu, Maiselovu, Španělskou, Pinkasovu, a Starý židovský hřbitov. Před  první synagogou jsme dostali všichni kipy – dívky pro památku a chlapci, aby si je mohli nasadit na hlavu a vyjádřit tak úctu židům a jejich víře.

Prohlídka byla sice dlouhá a náročná, ale zaujala nás a dozvěděli jsme se hromadu nových a poutavých informací. Jen ke konci bylo pár z nás už nervózních, protože paní přetáhla, my jsme byli hladoví a čas na oběd se nám krátil.

Ale poté to už skončilo a paní učitelky nám dali rozchod. Rozutekli jsme se buďto do McDonald’s, Paladia nebo Bageterie. Byla to naše první zkouška důvěry, ve které jsme téměř všichni obstáli na výbornou.

Nato jsme zamířili do kláštera Anežky České, v jehož zdech se nachází Národní galerie. Prošli jsme si výstavu starověkého umění, kterou jsme bohužel nestíhali, jelikož nám měl jet brzy vlak.

Druhá zkouška důvěry přišla po prohlídce galerie. Měli jsme se každý sám dostat na Hlavní nádraží. Některých pár líných jedinců to vzalo metrem, ale převážně nás nesly naše vlastní nohy. Všichni to zvládli.

Pro každého z nás to byl skvělý zážitek, na něhož budeme ještě dlouho vzpomínat.

Bára Cihlářová, 1.A