Úvod » Prezentace předmětů » Biologie » Exkurze do Vědecké knihovny a Muzea v Hradci Králové

Exkurze do Vědecké knihovny a Muzea v Hradci Králové

Dne 25. října 2011 se kolektiv třídy 1.A zúčastnil literárně-biologické exkurze do Hradce Králové. První část programu tvořila hodinová prohlídka Vědecké knihovny s odborným výkladem, který byl zaměřený na seznámení s poskytovanými službami knihovny, s uspořádáním budovy Vědecké knihovny včetně prohlídky jednotlivých pater s různými druhy knih či periodik.

 

 

Druhá část exkurze probíhala v Muzeu Východních Čech v Hradci Králové, kde studenti shlédli výstavu Cizinci a vetřelci v naší přírodě, která byla zaměřena na nepůvodní a invazní druhy rostlin a živočichů, organizmy samovolně se šířící, záměrně k nám dovezené nebo neúmyslně zavlečené.Celá expozice byla doplněna odborným komentářem tří pracovníků Muzea se zaměřením na botaniku, bezobratlé živočichy a na obratlovce. Součástí byl i pracovní list, který studenti v průběhu prohlídky vyplňovali a s nímž dále pracovali v hodině biologie.

 

Exkurze ukázala studentům nejen další možnost, jak získat informace důležité pro studium a psaní seminárních prací, ale připomněla jim i problémy, které s sebou nese přítomnost nepůvodních druhů v naší přírodě.