Úvod » Prezentace předmětů » Český jazyk » Exkurze do SVK a Galerie moderního umění v Hradci Králové

Exkurze do SVK a Galerie moderního umění v Hradci Králové

Jako každý rok se i letos první ročníky vypravily v rámci výuky českého jazyka do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Zde se seznamují s chodem knihovny a jejími službami.

Třída 1.A se dne 26. listopadu 2019 zúčastnila ještě vzdělávacího programu v Galerii moderního umění. V jejích prostorách je provedla lektorka, žáci vyplňovali pracovní listy a diskutovali nad díly českých umělců 20. století.