Úvod » Prezentace předmětů » Ruský jazyk » Soutěže » EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – RUSKO – 4. ČÁST

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – RUSKO – 4. ČÁST

 1. Co znamenají zkratky SNS a RF?
 2. Kdy vzniklo SNS?
 3. Představitelé kterých republik se dohodli na vytvoření této organizace?
 4. Kde má SNS své sídlo?
 5. Který stát je vůdčím členem SNS?
 6. Kdy byla přijata současná ústava RF?
 7. Jaké je státní uspořádání RF?
 8. Kdo je prezidentem RF?
 9. Jak vznikla současná hymna RF? Kdo je autorem hudby a kdo autorem textu?
 10. Popiš ruskou vlajku. Co symbolizují jednotlivé barvy?
 11. Popiš státní znak Ruska. Co symbolizují 3 koruny na znaku?
 12. Úředním jazykem RF je ruština. RF je ovšem mnohonárodnostní stát, vedle ruštiny patří k úředním jazykům i národní jazyky. Kolika jazyky se  v Rusku oficiálně hovoří?
 13. Proč je ruština světový jazyk?
 14. Jakého vyznání je většina věřících Rusů?
 15. Který svátek je v Rusku největším náboženským svátkem? Odkud pochází jeho název?
 16. Jedním z nejoblíbenějších svátků je Nový rok. Jak se slaví?
 17. České děti věří, že jim dárky na Štědrý večer nosí Ježíšek. Kdo a kdy nosí dárky ruským dětem?
 18. K svátečním dnům v Rusku patří tzv. Taťánin den. S jakou událostí je tento svátek spojen a kdo ho slaví?
 19. Které suvenýry z Ruska jsou typické?
 20. Který strom je považován za symbol Ruska?

________________________________________________________________________________

Soutěž končí. Připomínáme, že se můžete utkat v souboji o zajímavé ceny.         Do slosování budou zařazeni studenti, kteří odevzdají všechny 4 části soutěže do 29. 1. 2013. Jména šťastných výherců vylosujeme a vyhlásíme 31. 1. při Múzování.