Úvod » Prezentace předmětů » Ruský jazyk » Soutěže » EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – RUSKO – 2. ČÁST

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – RUSKO – 2. ČÁST

Kdo byl kdo – doplň jméno historické osobnosti.

 1.  Novgorodský kníže, zakladatel prvního státního útvaru na území Ruska. Údaje o něm jsou známy pouze z jediného pramene, nejstaršího ruského letopisu Povest vremennych let.
 2. Moskevský kníže z rodu Rurikovců, dovršil sjednocování ruských knížectví pod vládou Moskvy, definitivně přestal odvádět poplatky Zlaté hordě a tím ukončil tzv. tatarské jho.
 3. První korunovaný ruský car, jehož vláda položila základy samoděržaví. Způsobil nástupnické problémy, když v záchvatu zuřivosti zabil svého syna, jediného možného dědice trůnu.
 4. Ruský bojar snad tatarského původu, švagr posledního cara z rodu Rurikovců, prosadil se jako jeho regent a po jeho smrti byl zvolen carem.
 5. Nejvýznamnější Romanovec, muž plný vitality a rozporů, položil základy moderního Ruska, které se jeho přičiněním stalo velmocí.
 6. První ruská carevna, nevlastní sestra Petra I., svými postoji nebývale ovlivnila jeho budoucí vládu.
 7. Nejslavnější ruská carevna, k moci se dostala po odstranění manžela palácovým převratem. Za její vlády byla připojena rozsáhlá území a Rusko se stalo nejlidnatějším evropským státem.
 8. Car z osvícené linie Romanovců, velmi vzdělaný, vstoupil do války proti Napoleonovi, ve kterém viděl uzurpátora Evropy a sám chtěl být jejím osvoboditelem.
 9. Car, za jehož vlády došlo k částečné liberalizaci ruského samoděržaví, zrušil nevolnictví, prodal USA Aljašku, přežil několik atentátů, osmému podlehl.
 10. Poslední ruský car, po únorové revoluci donucen k abdikaci, po říjnové revoluci internován a poté bolševiky s celou rodinou zavražděn.
 11. „Svatý muž“, tvrdil, že dokáže vyléčit hemofilii careviče Alexeje, svým osobním vlivem na carevnu Alexandru Fjodorovnu krátký čas výrazně zasahoval do státních záležitostí.
 12. Slavný ruský vojevůdce, bojoval s Napoleonem, 1799 jako první přešel Alpy stejnou cestou jako kdysi Hannibal.
 13. Ruský badatel, prozkoumal arktické pobřeží Sibiře, jeho jménem je nazván nejvýchodnější pevninský výběžek Asie.
 14. První a jediný ruský polyhistor, světově významný v oblasti chemie, zasloužil se o založení Moskevské univerzity.
 15. Ruský generál, ve čtyřměsíčním tažení zasadil těžkou porážku rakouské armádě a dosáhl tím jediného velkého úspěchu Ruska za I. světové války.
 16. Maršál SSSR, nejvýznamnější vojevůdce II. světové války, po německém vpádu řídil obranu Leningradu a Moskvy, dovedl sovětská vojska až do Berlína.
 17. Lidový komisař, zakladatel Rudé armády, předpokládaný Leninův nástupce, po nástupu Stalina vypovězen ze země a později na jeho rozkaz zavražděn.
 18. „Muž z ocele“, největší diktátor 20. století, významně se podílel na uspořádání světa po druhé světové válce, střední a východní Evropě nadlouho vnutil sovětskou nadvládu.
 19. Sovětský politik, osobně zodpovědný za masakr Poláků v Katyni, patřil k předpokládaným nástupcům Stalina, odstraněn Chruščovem a popraven.
 20. Generální tajemník KSSS, zahájil politiku „glasnosti“ a „perestrojky“, uvolnil síly, které nakonec vedly k zániku SSSR.