Úvod » Prezentace předmětů » Český jazyk » Soutěže » Dvě 3. místa v krajském kole SOČ

Dvě 3. místa v krajském kole SOČ

V krajském kole SOČ, které se konalo dne 12. května 2015 na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové, nás zastupovali dva studenti sexty – Ota Flégr a Leoš Smetana. Oba obsadili výborné 3. místo.

Ota představil práci v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby s názvem Zvonkový klavír Johanna Michaela Roedera jako unikum Šporkovy kukské sbírky, ve které objasňuje autorství tohoto nástroje z kostela v Žírči u Dvora Králové, který byl dosud pokládán za dílo anonyma.

Leoš prezentoval práci v oboru Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design, kterou nazval Modernizace železniční infrastruktury v Královéhradeckém kraji, kde navrhuje změny na zefektivnění a zrychlení železniční dopravy v našem regionu s ohledem na životní prostředí.

Oběma gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Věříme, že budou ve svém bádání pokračovat a že se přidají i další studenti.

Eva Stejskalová, garant škol. kola SOČ