DRUM-in

Ve čtvrtek 26.9. měli studenti ze tříd sekunda, tercie, kvarta, 1.A a 2.A možnost zažít velice neobvyklý „výchovný koncert“. Toho dne totiž přijel k nám na Gymnázium skvělý hudebník, hráč na bicí a perkusivní nástroje, Miloš Dvořáček ml. se svým hudebním projektem nazvaným DRUM-in. V jeho průběhu se snažil účastníky nenásilnou a zábavnou formou seznámit s původem hudebních žánrů současnosti. Osobnost Miloše Dvořáčka je natolik zajímavá, že se mu podařilo svým herecky dokonalým výstupem studenty zaujmout, získat na svoji stranu a vtáhnout do interaktivně pojatého programu. Ze studentů se tak stali aktivní účastníci v roli zpěváků a bubeníků, skupinu mladších studentů se panu Dvořáčkovi dokonce podařilo roztančit.

Z tváří všech zúčastněných po skončení programu bylo možné vyčíst spokojenost. Věřím, že toto hudební setkání přineslo více než jen o hodinu kratší vyučování.