Úvod » Prezentace předmětů » Anglický jazyk » Soutěže » Den jazyků na UHK

Den jazyků na UHK

Dne 27. března 2013 jsme se my, skupina 10 studentů kvarty, společně s paní učitelkou Čechovou vydali na akci Den jazyků, kterou pořádala pedagogická fakulta v Hradci Králové. Po příjezdu jsme se sešli v aule s pohodlnými sedačkami, kde nás mile přivítali a rozdělili do skupin podle druhého jazyku, který se učíme. V každé skupině byli studenti namícháni z různých škol, což bylo pro nás překvapení dne. Každou skupinu doprovázel tutor (student pedagogické fakulty). Po skupinách jsme s plánkem chodili po budově školy, kde byla rozmístěna různá stanoviště, která se pokaždé zaměřila na jiný jazyk (český, anglický, ruský, německý a francouzský). Během naší myšlenkově vyčerpávající práce pro nás bylo připraveno vynikající pohoštění, které bylo dokonce zadarmo. Výsledky práce u jednotlivých stanovišť nám zaznamenávali do bodového archu, podle kterého nebo něčeho jiného pak vyhodnotili „nejlepší“ tým, který dostal čokolád tolik, kolik bylo členů. Po vyhlášení každý zúčastněný obdržel sušenku a my se mohli vrátit zpět. My, jako studenti, jsme si tuto akci moc užili a doufáme, že ne naposled.          

 Studentky kvarty