Úvod » Aktuality » Den her, zábavy a angličtiny

Den her, zábavy a angličtiny

Školní rok 2021/22 otevřel svou poslední kapitolu a pro nás na gymnáziu to mimo jiné také znamená, že se pomalu chýlí ke konci i roční stipendijní pobyt našeho skvělého jazykového asistenta Madisona. Neznamená to však, že by snad byl méně akční nebo přinášel méně osvěžujících nápadů do výuky i mimo ni. Naopak! Důkazem toho byl i projektový den, který pro naše studenty, ale nejen pro ně, vymyslel. Tady je na něj recept.

Základní ingredience:

  • studenti a učitelé vaší školy (nevadí, pokud nejsou z důvodu postupujícího školního roku už zcela čerství)
  • čtyři Fulbright jazykoví asistenti
  • jejich mentoři
  • slunné počasí
  • dobrá nálada

Ve čtvrtek 26. května se všechny tyto komponenty podařilo dát dohromady a výsledkem byl osvěžující den, který nám zpříjemnil jinak testy a zkoušením naplněný závěr školního roku. A jak ten den vlastně vypadal?

Dopolední program byl určen pro studenty vyššího gymnázia a proběhl v aule školy. Nejdříve se jim představily asistentky Anna, Maddie a Saemyi, které k nám do Jaroměře přijely z Litomyšle, Kolína a Světlé nad Sázavou, kde celý rok pomáhaly na svých školách s výukou anglického jazyka, stejně jako Madison u nás na gymnáziu. Podělily se o své zkušenosti a zážitky, kterých mají po roce v České republice vrchovatě. Doplnil je i Madison, který během roku nejen učil, ale se studenty zažil také např. lyžařský výcvik, maturitní večírek, studentský pochod, či ples. Vodácký kurz a školní zájezd do Rakouska ho teprve čekal. Poté měli studenti prostor pro svoje dotazy. Dopolední program pak uzavřela paní Kristýna Džmuráňová z Fulbrigtovy komise. Ta studentům představila možnosti studia na střední a vysoké škole v USA.

Po obědě jsme se všichni přesunuli na stadion, kde byl pro studenty připraven Field Day, tedy odpoledne naplněné sportem, zábavou a hrami. Na osmi stanovištích si studenti vyzkoušeli různé sportovní a jazykové aktivity. Nechyběly Tug of War (Přetahovaná lanem), Silent Phone (Tichá pošta v angličtině), 3-legged Race (Trojnohý závod), Red Light, Green Light (Cukr-káva-limonáda), Water Balloon Toss (Házená s balónky naplněnými vodou) nebo Kim´s Game (Kimova hra). O vysvětlení aktivit na jednotlivých stanovištích i o jejich fair-play průběh se postaraly česko-americké týmy učitelů a asistentů. I když na stanovištích panoval soutěživý duch, všude byla hlavně vidět dobrá nálada, radost a nadšení. Zvítězili všichni, kdo se zúčastnili, proto také na každou třídu na závěr odpoledne čekala medaile v podobě velkého plněného koláče. Byl to skvělý den, kéž si alespoň část toho nadšení a zápalu přeneseme i do dalších dní.

Julie Němečková, GJŽ Jaroměř