Úvod » Soutěže » Další aktivity

Další aktivity

V září absolvovali zájemci z maturitních ročníků Actice English Week neboli týden intenzivní výuky angličtiny s rodilým mluvčím. V říjnu jsme nabídli totéž studentům 2. ročníku a sexty. Zájem byl velký, a tak vznikly dvě asi patnáctičlenné skupiny, u nichž se střídali dva Britové. Angličan Jack, mladý a hravý, který si získal oblibu už v září u maturantů a jehož si i „druháci“ zamilovali, a poněkud starší Robert z Walesu, který prý spíše budoval gramatický systém. Budoval ho údajně s takovou vášní, že byl neustále potřísněn dobrečky křídy, jak s ní zápasil u tabule. Závěr – naprostá spojenost a naplněný smysl.

Studenti německého jazyka se svou učitelkou paní Ducháčovou vyrazili v pondělí 12. října na jednodenní zájezd do Drážďan. Dopoledne navštívili divadelní představení v němčině a poté se vydali na procházku centrem saské metropole. Přitom plnili dané úkoly, při nichž museli projevit schopnost komunikovat v němčině, zaznamenali galerii Zwinger (jeho prohlídka by vyžadovala poněkud jinou časovou dotaci) a nejvíce času i emocí věnovali zcela restaurovanému kostelu Frauenkirche. Schopnost domluvit se pak završili v proslulém nákupním centru Primark a opustili Drážďany, právě když se rozbíhala mohutná demonstrace proti příliš vysokému počtu blízkovýchodních imigrantů.

Dále v říjnu navštívila jedna třída vědeckou knihovnu v Hradci Králové, jiná třída hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové, nasbírali jsme 3,7 tuny papíru (podporovali ideu recyklace odpadů a vydělali nějaké peníze) a prodali a také koupili větší množství bílých pastelek na podporu speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké.

Jitka Trefilová