Contest Day

Studenti prvního ročníku Pedagogického lycea pod vedením Mgr. Budinské připravili v červnu již třetí ročník tzv. Contest Day pro primu.

Naši nejmladší soutěžili ve skupinách na šesti stanovištích. Veškeré aktivity probíhaly v angličtině , byly využity interaktivní tabule. Největší ohlas sklidily křížovky a kvízy, které vymyslel David Simon.

Děkujeme Unii rodičů za finanční příspěvek na odměny pro nejlepší.