Úvod » Prezentace předmětů » Fyzika » Povedlo se... » CERN II. – pohled přes objektiv

CERN II. – pohled přes objektiv

Naposledy se vracíme k exkurzi do centra jaderného výzkumu v CERNu a zaměříme se i na doprovodný program.

Jakmile v Ženevě minete letiště a zabočíte doprava, dojedete k této zvláštní budově…

V tom případě víte, že jste na místě!

V CERNu mají ulice jména vědců…
Ideální služební dopravní prostředek (mají i auta)…
Zlomek z haly výpočetního centra, tady vymysleli síťovou aplikaci WWW…
Konečně nějaký urychlovač…
A další, tentokrát lineární, protonový!
Testování supravodivých segmentů urychlovače LHC, chlazeno tekutým héliem…
Cavitační tělesa z urychlovače elektronů, vytváří jejich chaotického shluku jakousi vlnu…
Naši průvodci po areálu…
 
Chvilka volna v Ženevě, známý vodní sloup a zvláštní kombinace stavebních stylů…
 
Na pár hodin v Chamonix, lanovkou na vrchol Aquile du Midi pod Mont Blanc…
 
Vláčkem a lanovkou na ledovcový splaz a do jeskyně…
Přes Bodamské jezero do Friedrichshafenu a Muzea ZEPPELIN
 

Další desítky fotografií by se už nevešly, stejně tak množství zážitků…

Za všechny fotografy a zůčastněné sestavil  © BOM

Ještě malá prémie letošním maturantům