Poradenské služby


Výchovný poradce

Autor: admin | Přidáno: 7.8.2011

Poradenské činnosti Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména: koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi Číst celé »

Školní metodik prevence

Autor: admin | Přidáno:

Metodické a koordinační činnosti Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, Číst celé »

Učitelé a poradenské služby

Autor: admin | Přidáno: 6.8.2011

Třídní učitel Motivuje vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá na jejich spravedlivé dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); Číst celé »