Úvod » Prezentace předmětů » Fyzika » Nástěnka » Částicová fyzika

Částicová fyzika

Několik studijních materiálů k částicové fyzice a astrofyzice.
Podle standardního modelu je všechna hmota vytvořena z kvarků a leptonů, které navzájem interagují  prostřednictvím čtyř sil: gravitace, elektromagnetismu, slabé síly a silné síly.
Silná síla například váže kvarky dohromady za vzniku protonů a neutronů, a zbývající silná síla váže protony a neutrony dohromady do jader.
Elektromagnetická síla váže jádra a elektrony, které jsou jedním druhem leptonů, do atomů, a zbytková elektromagnetická síla váže atomy do molekul.
Slabá síla je zodpovědná za určité druhy jaderného rozpadu.
Slabá a silná síla mají jen krátký dosah, ne víc než průměr atomového jádra; gravitace a elektromagnetismus mají neomezený dosah, a proto jsou mezi silami známější.
…Higgsův boson dává standardnímu modelu matematickou soudržnost a navíc se má za to, že generuje hmotnost všech částic; jinými slovy, částice pohltí Higgsův boson, aby získaly hmotnost.

citace z článku „Higgsův boson“ z roku 1986, Martinus J.G.Veltman, Nobelova cena 1999

Hertzsprung_Russell diagram

H_R_diagram