Úvod »

Rok 2025

Rok 2025:

Vlastní výnosy hlavní činnosti: 1 002 500 Kč
Výnosy doplňkové činnosti: —

Vlastní výnosy celkem: 1 002 500 Kč

Náklady hlavní činnosti: 37 207 600 Kč
Náklady doplňkové činnosti: —

Náklady celkem: 37 207 600 Kč

Neinvestiční příspěvky a dotace: 36 205 100 Kč
Výsledek hospodařeni: —
Investiční dotace a příspěvky: —