Úvod »

Rok 2026

Rok 2026:

Vlastní výnosy hlavní činnosti: 1 100 000 Kč
Výnosy doplňkové činnosti: —

Vlastní výnosy celkem: 1 100 000 Kč

Náklady hlavní činnosti: 38 484 400 Kč
Náklady doplňkové činnosti: —

Náklady celkem: 38 484 400 Kč

Neinvestiční příspěvky a dotace: 37 384 400 Kč
Výsledek hospodařeni: —
Investiční dotace a příspěvky: —