Úvod » Prezentace předmětů » Společenské vědy » Výuka » Beseda s příslušníkem amerických vzdušných sil

Beseda s příslušníkem amerických vzdušných sil

Ve čtvrtek 6. června 2013 se v naší škole uskutečnila další akce ve spolupráci s IC o NATO v Praze. Ředitel pražského centra pan Petr Zlatohlávek nám představil zajímavého hosta z USA. Pplk. David Webb z vojenské letecké základny v Barksdale, Louisiana, besedoval se studenty – vyprávěl o svém působení v americké armádě, především však o svých zkušenostech z válečných misí v Iráku a v Afghánistánu. Pro studenty byly zajímavé autentické postřehy vojáka v pozici navigátora bombardéru a přínosem byla i komunikace v angličtině. Příjemným zjištěním bylo, že naši studenti 2. a 3. ročníků bez problémů rozumí, reagují a kladou otázky.

Úvodního setkání v ředitelně i besedy v aule se zúčastnil i starosta města pan ing. Jiří Klepsa, který si překvapivě při současných problémech s povodní našel čas na návštěvu v naší škole a americkému hostu věnoval obraz s leteckým záběrem josefovské pevnosti.

David Webb byl potěšen množstvím dotazů, ocenil zájem studentů o toto setkání a vyzdvihl to, že dnes již, na rozdíl od minulosti, mohou naše země otevřeně komunikovat, řešit problémy a spolupracovat při zajišťování mezinárodní bezpečnosti v rámci NATO.

Po skončení besedy si naši hosté se zájmem prohlédli naši školu a odpoledne navštívili podzemní chodby v Josefově. Z Jaroměře i z naší školy si podle svých slov odnášejí velmi příznivé dojmy.

Lenka Popélyová

David Webb, Commander, Operations Support Flight, 307th BW, Barksdale, Louisiana, AFB, USAF Reserve Command, USA