Úvod » Prezentace předmětů » Anglický jazyk » Projekty » Beseda o apartheidu

Beseda o apartheidu

V pondělí  7.10 proběhla v aule naší školy beseda o apartheidu, kterou  vedly  tři mladé ženy z Jihoafrické republiky.

 Snažily se vysvětlit podstatu apartheidu, který jako obyvatelky samy zažily.  Pomocí prezentace uváděly příklady diskriminačních opatření, uplatňovaných dříve ve své zemi.  Dále nám představily vůdce boje proti apartheidu – Nelsona Mandelu a zjistily, že tuto osobnost naši studenti znají. V závěrečné části vyzvaly studenty k otázkám a zodpověděly jejich dotazy, které se týkaly možnosti odpuštění bývalých křivd a celkově současné situace v zemi.

Studenti obdivovali nezlomnou vůli přednášejících , jejich nadšení , pozitivní přístup k životu a naději  v lepší budoucnost .

Tato akce byla přínosem nejen po stránce vědomostní – orientace v politické situaci v JAR, ale také po stránce jazykové. Vše probíhalo v angličtině a naši studenti bez problémů rozuměli.

JAR1

 JAR2

JAR3

 JAR4