Vyhlášení celostátní literární soutěže

Dne 7.9.2021 jsme se vypravily do Terezína na vyhlášení literární soutěže, která nesla název „Když je třeba pomoci“.

Zde jsme na slavnostním vyhlášení výsledků převzaly diplomy a ceny (Kristýna Emlarová z kvinty za 3. místo a Matylda Svobodová ze 3.A za 6. místo, obě z Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř).

Program byl velice povedený, a to i díky bosenské zpěvačce, která celou akci umocnila, a proslovům významných osobností spojených s historií Terezína.

Následně nám bylo umožněno projít si celou Malou pevnost Terezín. Díky tomu jsme navázaly na téma, o kterém jsme psaly, a pochopily tak důležitost studia historie.

Byl to velice silný a nezapomenutelný zážitek. Bylo by vhodné, aby se na toto místo přijel každý podívat a uvědomil si, co dokáže způsobit lidská zloba, která přinesla mnoha lidem nezměrné utrpení a ztráty životů.

M. Svobodová a K. Emlarová

Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř

                   

 

Skvělé výsledky v celostátních soutěžích

Ačkoliv byl letošní školní rok neobvyklý a většinu jej studenti absolvovali prostřednictví on line výuky, zúčastnili se žákyně i žáci naší školy literárních a odborných celostátních soutěží a některé jejich práce byly oceněny.

Tereza Prokešová ze septimy obsadila 3. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti 2021 s prací „Práva dětí a práva s nimi spojená“ v soutěžním oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.

Své zkušenosti popsala Tereza takto:

Na začátku tohoto školního roku jsem se rozhodla pro výzvu a investovala svůj čas do soutěže s názvem Středoškolská odborná činnost (SOČ). Jedná se o víceúrovňovou soutěž v rámci středních škol, kde je cílem v daném oboru vytvořit rozsáhlou práci skládající se z teoretické a praktické části. Práce pak hodnotí porota a určuje jejich pořadí.

Má práce se zabývala tématem dětských práv a nakonec se v krajském kole umístila na třetím místě. Z důvodu malého počtu soutěžících v letošním roce byla okresní kola zrušena, a tak jsem postoupila do kraje rovnou. I když tvorba práce byla časově i energeticky náročná, jsem moc ráda, že jsem do toho šla. Určitě se jedná o skvělou zkušenost, a to jak do života, tak k dalšímu studiu na vysoké škole.

 

Památník Terezín letos vypsal již 27. ročník celostátní literární soutěže na téma „Když je třeba pomoci…“ V roce 2019 vyhrál náš student Matyáš Mrkos, v tomto roce se v popředí umístily dvě naše studentky.

Kristýna Emlarová z kvarty obsadila 3. místo s povídkou „Anna“ a

Matylda Svobodová z 2.A  skončila na 6. místě s dramatickou zkratkou „Morální dilema“.

Obě se dne 7. září osobně zúčastní slavnostního vyhlášení a převezmou ceny v budově Muzea ghetta v Terezíně.

 

Všem děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v jejich další tvůrčí činnosti.

Eva Stejskalová

Studenti jaroměřského gymnázia malují obrázky pro seniory

„Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.“ (Seneca)

Současná karanténa nás zasáhla nějakým způsobem všechny. Nikdo z nás si ale asi neumí představit, jaké to je, být izolován od rodiny, blízkých, uzavřen na jednom místě a spoléhat pouze na kontakty prostřednictvím vzkazů a telefonátů. Takto tyto dny prožívají naši senioři, kteří jsou odkázáni na pobyt v různých sociálních a zdravotních zařízeních.

Přemýšleli jsme, jak je alespoň trochu potěšit a dát jim najevo, že na ně myslíme. Napadlo nás, že bychom jim v rámci současné distanční výuky výtvarné výchovy mohli namalovat veselé obrázky, případně přidat povzbuzení, přání a vzkazy.

Po výzvě se zapojili žáci primy až kvarty a už máme hromádku krásných obrázků, které předáme 11. května do Léčebny dlouhodobě nemocných v Jaroměři. Všem, kteří něco vytvořili, děkujeme

Můžete se přidat a obrázky nosit do kanceláře Gymnázia J. Žáka Jaroměř nebo je hodit do schránky u vchodu do budovy.

Přejeme všem, aby se ve zdraví brzy vrátili do běžného života a mohli se potkat se svými blízkými.

Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.“ (Johan Wolfgang von Goethe)

Eva Stejskalová, učitelka výtvarné výchovy, a studenti Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř

Chceme dělat radost a pomáhat

Karanténa očima studentky kvarty

Dějepis nás učí, že slova mají nad osudy lidí obrovskou moc. Kdo ovládl umění rétoriky, získal a ovlivnil masy. Existuje spousta kouzelných formulí, ať už si vezmeme příklad z etikety nebo z Harryho Pottera. Jistě mi dáte za pravdu, že i naše dnešní životy drží v šachu písmena. Dohromady tvoří onen zkázonosný výraz, KARANTÉNA.

Jakožto studentka gymnázia se nově kromě biorytmu rozhozeného ponocováním potýkám též se samostudiem. Během online výuky musím usměrňovat mladší bratry a zbytek dne strávím přesvědčováním sama sebe, že by bylo nejlepší začít něco dělat nebo mě nakupená hora látky zavalí. Po večerech se snažím vysvětlit otci, že zprávy o vývoji pandemie nesvědčí mému psychickému zdraví, a přemítám, kolikrát někdo v televizi pronese: „Spolu to zvládneme.“ Ideálně mladá maminka s úsměvem od ucha k uchu, která si poté, co musela opustit kancelář, konečně uvědomila, že rodina je základ státu. Zajímalo by mě, jestli jí ta sluníčková nálada vydrží, i když jí její malé zlatíčko počmárá značkové lodičky.

Máte mě za zahořklého pesimistu? Nenechte se zmýlit. Jednoho krásného dne mě totiž, uprostřed nepochybně velmi produktivního zírání z okna, vyrušila příchozí zpráva. Zvědavě ji rozkliknu a hle… výzva pro nás, lelkující neznalé šicího stroje – obrázky pro seniory. Rozdávat radost bylo vždy jedním z mých cílů, takže jsem se vyzbrojila pastelkami a jala se testovat svou kreativitu. Dílko, které z mého snažení vzešlo, přímo hýří barvami a bude doufám i přes nedokonalé provedení plnit své poslání.

Chtěla bych touto cestou podpořit všechny, kterým chybí kontakt s blízkými, protože mi došlo, že ačkoli mám já svou rodinu pohromadě, jiní takové štěstí nemají a například objetí zatím vědci virtuálně přenést nedokážou.

Snad nás bude víc a ty obrázky se stanou prostředkem k odpoutání se od všemožně dotírající reality a umožní příjemcům spatřit svět v trochu lepším světle. Jak hlásají média ústy celebrit zahalených v rouškách, zvládneme to, tak proč se občas nezastavit, přestat dumat nad slevami toaletního papíru a svým přerostlým účesem a neudělat něco pro druhé? Věřím, že mnoho z vás, čtenářů, dospělo také k tomuto závěru a pomáháte. Je to hezký pocit, že?

Eliška Kuhajdíková, kvarta

 

Skupina výtvarné výchovy kvinty se zúčastnila 12. ročníku výtvarné soutěže Naše galerie 2019 pro občany Náchodska na téma Síť.

Skvělé 3. místo ve své kategorii obsadila Evelína Polanská, která zpracovala zadání Síť, každodenní zloděj času zbavující nás svobody (viz nástěnku v 1. patře).

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších tvůrčích nápadů.

 

 

Náchodský deník za dne 12. června 2019

Vyšel Almanach Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř ke 100. výročí založení školy (1919-2019)

Oslavy  se konají v sobotu 15. června 2019 od 10 do 20 hodin před budovou a v budově školy

Jaroměř/ Ve čvrtek 6. června 2019 přivezli z tiskárny  V&H Print Hlávko s.r.o z Nového Města n. M. novotou vonící  96stránkový Alamanch Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř 1919-2019, který vydává ke 100. výročí založení školy právě jaroměřské gymnázium v nákladu 1500 výtisků. Brožura vytištěná na krásném křídovém papíru má v prvním vydání celkem 96 stránek formátu A5 a 34 vyobrazení včetně barevných, černobílých, faksimilií archiválií a loga. Brožura je opatřena lepenou vazbou bez vnitřního titulního listu a ISBN. Uvnitř naleznete šest důležitých statí včetně úvodního slova ředitele školy Mgr. K. Hübnera a učitelů školy (E. Stejskalová, J. Budínská, E. Matysová, P. Šimek, M. Boháč). Připomenuto je přejmenování školy v roce 2015 na Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř. Příspěvky  přibližují poslední čtvrtstoletí výuky a dění na škole v letech 1994-2019. Třicet stránek pak vyplňují šestnáct vzpomínek a příspěvků bývalých absolventů školy. Ochotně přispěl i  absolvent školy PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., nynější hejtman Královéhradeckého kraje, stejně jako zdravici přináší Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje zodpovědná za oblast školství, kultury a sportu. Zdravice a  vzpomínky dodali oslovené osobnosti, například starosta města Jaroměře J. Horáček, ředitelé škol  K. Glos, současný ředitel  K. Hübner, bývalý zástupce ředitele J. Dušek, ze základních škol  ředitelé J. Hovorka a  M. Tomek, herec T. Kobr, bývalý pedagog a spisovatel  J. Matějka, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., ředitel oddělení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zajímavou vzpomínku napsal  Prof. Univerzity Karlovy ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.mult, narozený 1956 a student  jaroměřského gymnázia v letech 1971-1975. Tradičně historicky cenný je závěr, kde je na devíti stranách otištěna  redakčně zkrácena Bibliografie a prameny gymnázia za roky 1994-2019, nezbytný seznam interních učitelů za sto let a seznam absolventů školy za roky 1994-2019. Velmi cenným doplňkem je pak přetisk zajímavých archiválií z počátku jaroměřské reálky včetně faksimile dopisu spisovatele Aloise Jiráska z 18. března 1920 starostovi Jaroměře, v němž vyslovuje svůj souhlas, aby jaroměřská obecní reálka nesla jméno po něm. (viz Uhlířovu první  bibliografii již v roce 1968 v prvním almanachu z r. 1969, s. 150, č. zázn. 88).  V recenzovaném almanachu z roku 2019 se na s. 83 doslova píše: „Ale 1. června 1920 Ministerstvo školství a národní osvěty rozhodnutím čís. 30 646 nevyhovělo „ze zásadních důvodů“ žádosti města, aby byl ústav pojmenován po Aloisu Jiráskovi.“ Tento archivářský doplněk připravili pracovníci  Státního okresního archivu v Náchodě, za což jim patří náš dík. Almanach bude v prodeji na plánovaných oslavách v sobotu 15. června 2019 (80 Kč za jeden výtisk). Jde o hodnotný a přínosný jubilejní tisk, který by měl být zastoupen v knihovně každého kulturního Jaroměřana a Jaroměřanky.
Oslavy
Gymnaziální profesorky a profesoři připravili se  svými studenty a dalšími subjekty zajímavý  celodenní program od 10. hodiny dopolední  až do 20. hodiny večerní před budovou i v budově školy (výstavu fotografií a dokumentů z historie školy, tabla maturitních ročníků, volně přístupné učebny a laboratoře, komentované prohlídky celé školy, projekce, výtvarnou dílnu pro děti, veselé bádání pro malé zvědavce).  Program bude slavnostně  zahájen  v  10 hodin a pak znovu ve 14  hodin  za přítomnosti vedení města a nejvyšších představitelů Královéhradeckého kraje. Postupně vystoupí hudební skupiny a kapely na nádvoří školy, v aule školy a přilehlých prostorách. Vystoupí pěvecké (Best of Múzování, sbor Kapa, pěvecký sbor Cantus (od 15.50 h.), hosté z polské SŠ Ziebice atd. Organizátoři pamatovali i na hladovějící žaludky a zajistili během celé akce občerstvení.
PhDr. Jiří Uhlíř

Skvělého úspěchu dosáhl náš student Matyáš Mrkos z kvarty, který se zúčastnil celostátní literární soutěže, kterou již po pětadvacáté pořádal Památník Terezín. Celkem bylo přihlášeno 721 prací ze 115 škol z celé republiky.

Vyhlašování výsledků a předávání cen proběhlo 5. června 2019 v Muzeu ghetta v Terezíně. Letošní téma znělo Jsem tu bez rodiny a Matyáš se svým příběhem s názvem Za cenu nejvyšší obsadil ve své kategorii 1. místo. Popisoval osud devítiletého chlapce, který přijde o otce a se svou matkou prchá před válkou do Řecka. Nakonec zůstává v uprchlickém táboře před řeckými hranicemi sám.

Gratulujeme k velkému úspěchu a přejeme Matyášovi, aby ho psaní bavilo i nadále.

Eva Stejskalová

 

Podzimní čas je mnohdy vnímán jako metafora něčeho právě končícího. Ovšem nezanedbatelná část populace (možná se její vzorek válí právě teď i na vašem gauči) jej přijímá jako začátek dalšího úseku na dlouhé trati vedoucí ke vzdělání. Letos s sebou ono deštivé období nepřineslo na Gymnázium Jaroslava Žáka pouze další školní rok, ale i nápad na založení Žákovin – studentského časopisu.

Skupina čtrnácti nadšenců se koncem září začala pod rouškou noci střetávat na podivných místech (rozumějte o půl osmé ráno ve školní tělocvičně), aby dala dohromady první číslo. A světe div se, ono se to nakonec povedlo. Čtenáři by nám jistě laskavě potvrdili (i když někteří možná s pistolí u hlavy), že redakce má být na co hrdá. V pestré směsici příběhů, recenzí, rozhovorů anebo i lahodných receptů měl snad každý možnost najít si to „své“ a na minutku či dvě se zasnít. Držme našim pisálkům palce, ať je druhé číslo ještě lepší!

Za redakci Jana Nálevková (Sexta)

file:///C:/Users/stejskalova/OneDrive%20-%20Gymnázium%20Jaroslava%20Žáka,%20Jaroměř/říjen%202018.pdf

 

 

 

Audioknihy v žákovské knihovně

Bible                            Nový a Starý zákon

Boccaccio                   Dekameron

Čapek, K.                    Povídky z první kapsy

                                       Válka s mloky

Dyk, V.                         Krysař

Eco, U.                         Jméno růže

Hemingway, E.         Stařec a moře

Hrabal, B.                   Obsluhoval jsem anglického krále

                                        Pábitelé

John, R.                       Memento

Kafka, F.                      Proměna

Mertlík, R.                  Starověké báje a pověsti

Orwell, G.                   Farma zvířat

                                        1984

Poe, E. A.                    Odcizený dopis

Semafor                      Kytice

Shakespeare, W.     Best of  William Shakespeare

                                       Romeo a Julie

Swift, J.                      Gulliverovy cesty

Škvorecký, J.            Ze života lepší společnosti

V + W                          Balada z hadrů

Vančura, V.               Rozmarné léto

 

Audioknihy si můžete půjčit v kabinetu Vv.

IMG_20170130_141143 _DSC2390_DSC2387 _DSC2310_DSC2266_DSC2179

Jaroměřské gymnázium převzalo medaili pro Jaroslava Žáka in memoriam
Od roku 1997 uděluje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy u příležitosti Dne učitelů Medaile MŠMT prvního a druhého stupně. Ty jsou oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.

Slavnostní předávání se v letošním roce uskutečnilo 29. března v Hlavním sále Valdštejnského paláce a medaile předala ministryně školství Kateřina Valachová 53 učitelkám a učitelům z celé České republiky. Za naši školu byli pozváni ředitel školy Karel Hubner a Eva Stejskalová.

Atmosféra byla velmi slavnostní a museli jsme žasnout nad pedagogickými zásluhami a všestrannými aktivitami vyznamenaných. Byli zde i tací, kteří ve školství působili více než 50 let. Těm patřil potlesk největší.

Povzbudil nás projev paní ministryně, z kterého bylo patrné, že jí na učitelích záleží a váží si jich.
Jsem si vědoma, že učitelské povolání je obzvláště obtížné a zodpovědné – můžete zásadním způsobem pozitivně ovlivňovat životy mnoha dětí a žáků, nasměrovat je správným směrem, nejen v jejich vzdělávací dráze, ale i v té životní. Vaše role je pro společnost klíčová, a proto považuji za zásadní zlepšit podmínky pro Vaši práci,“ řekla oceněným pedagogům při slavnostním ceremoniálu ministryně Valachová.

Tak jako u každého vyznamenaného, i u Jaroslava Žáka bylo přečteno odůvodnění vyznamenání:

Jaroslav Žák in memoriam, středoškolský učitel, spisovatel, novinář, autor populárních knih, které se staly předlohou dodnes oblíbených filmů Škola základ života nebo Cesta do hlubin študákovy duše, působil do r. 1945 jako gymnaziální profesor, po osvobození jako spisovatel a žurnalista, po r. 1948 mu byla znemožněna publikační činnost, zemřel předčasně v nedožitých 54 letech.
Ocenění převzali PhDr. Lukáš Prokop, Ph.D., vědecký tajemník Památníku národního písemnictví, a Mgr. Karel Hübner, ředitel Gymnázia J. Žáka v Jaroměři.

Jsme hrdí na to, že se naše gymnázium od roku 2015 jmenuje po Jaroslavu Žákovi, medaili i diplom brzy ve škole vystavíme.

 test

GetAttachmentThumbnail

Medaile

Velký dík všem, kdo jakkoli přispěli do potravinové sbírky. Ta u nás na škole proběhla vůbec poprvé. O to víc jsme rádi za množství pomoci, kterou jste minulý týden přinesli. Číst celé »

Konverzační soutěž ve španělském jazyce V pondělí 30. 1. 2023 a se uskutečnila konverzační soutěž ve španělském jazyce na GJŽ. Celkem se zúčastnilo 11 soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Číst celé »

Dne 17.1.2023 se v Náchodě konalo okresní kolo Dějepisné olympiády, ve kterém naši žáci dosáhli vynikajících výsledků. Ti, kteří se umístili na 1. – 5. místě, postupují do krajského kola. Číst celé »

Ve čtvrtek 8.12. náš šachový tým ve složení Šárka Marxová, Martin Tauchman, Vojta Korityák (všichni sexta) a Ondřej Zolman (kvinta) vybojoval na okresním kole přeboru škol v šachu krásné 3. místo Číst celé »

Co spojuje města Salzburg, Hallstatt a Gmunden? Ano, je to sůl, bílé zlato, které rakouskému regionu Solné komory přineslo bohatství a prosperitu. Dnes však víc než sůl láká tato oblast Číst celé »

Školní rok 2021/22 otevřel svou poslední kapitolu a pro nás na gymnáziu to mimo jiné také znamená, že se pomalu chýlí ke konci i roční stipendijní pobyt našeho skvělého jazykového Číst celé »

V letošním roce postoupil do okresního kola MO rekordní počet žáků třídy prima – celkem osm žáků. Nejlépe si vedli Nathan Holda a Ivan Klouda (3.-5. místo), Jáchym Bém (6. Číst celé »

Ve úterý 29.3.2022 se náš tým ve složení Šárka Marxová, Vojtěch Korityák, Martin Tauchman (všichni kvinta) a Ondřej Zolman (kvarta) pokusil v Hostinném zopakovat vynikající výsledek z okresního přeboru v Číst celé »

Na závěr se na pečení domluvily třídy 1.A a kvinty. Celkem získaly 11 570 Kč. Žáci tříd 2.A a sexta spojili své síly a pro Ukrajinu „vypekli“ 10 236 Kč  Číst celé »

Rodiče mohou vyzvednout oběd nemocnému dítěti pouze v době od 10:30 do 11 hodin do jídlonosiče. V jiném čase nebude oběd vydán. Při pohybu uvnitř školy je třeba použít respirátor. Číst celé »