Srdečně vás zveme na vernisáž  a výstavu závěrečných výtvarných prací s hudebním vystoupením tříd 2.A a sexta

        vernisáž proběhne ve středu 21. června 2023

v 10:00 hod. v aule školy

  výstava potrvá do konce týdne tamtéž

Konečně začalo přicházet jaro a přineslo s sebou kromě rozkvetlých stromů a probouzejícího se hmyzu také dlouho očekávanou exkurzi do Prahy. Studenti 2.A se na ni už od září těšili – a také si ji náležitě užili. Za tři dny, 4. – 6. května, stihli navštívit ohromné množství památek a nachodili spousty kilometrů. S sebou si odnesli spoustu zážitků a poznatků.

Všechno začalo ráno ve čtvrtek 4. května, kdy kolem tři čtvrtě na osm z jaroměřského nádraží odjížděl vlak. Ne všichni studenti tam ovšem čekali – hodně jich už ve vlaku bylo, nebo hodlali přistupovat až v Hradci Králové. Ale ať už každý nastupoval, kde chtěl, všichni vystoupili ve stejné konečné stanici: Praha hlavní nádraží. Zde byly zakoupeny lístky na metro a jelo se až na Pankrác, odkud se šlo na ubytovnu Amfora. Tam si všichni s ohromnou úlevou odložili zavazadla, ale nebyl čas se válet – památky čekají.

Nejprve jsme jeli metrem a tramvají na Pražský hrad. Tam jsme si prohlédli Královskou zahradu, míčovnu, prezidentský domek a Letohrádek královny Anny čili Belveder. Odtud naše cesta plynule pokračovala přímo do hradu, do katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Ta je krásná a velkolepá jako vždy. Pokračovali jsme do Starého královského paláce, do Vladislavského sálu či k defenestračnímu oknu. Na závěr této hradní prohlídky připadla ještě bazilika svatého Jiří, Zlatá ulička a věž Daliborka. Všechny tyto části jsou nádherné a ohromující, měli jsme štěstí na počasí a ani tu nebylo tolik lidí.

Následoval přesun přes všechna hradní nádvoří kolem Strahovského kláštera na Petřín. Rozkvetlé stromy tomuto kopci dodávají nádhernou atmosféru. Bylo možné vyjít si na šedesát čtyři metrů vysokou petřínskou rozhlednu, malou Eiffelovku, nebo zabloudit do Zrcadlového bludiště. Nikdo se tam naštěstí neztratil. A odtud se pokračovalo dolů k pomníku Karla Hynka Máchy, kde odvážlivci odrecitovali Máj. Tato líbezná báseň jako by byla stvořena pro toto místo a její krása tu vyzněla naplno.

Po Petříně jsme se už blížili k poslední části programu prvního dne. Přes ubytovnu, kde jsme se zkulturnili, se jelo do Divadla pod Palmovkou. Tam jsme zhlédli velmi povedené představení Sen noci svatojánské od Williama Shakespeara. Divadlo to bylo alternativní a používalo spoustu zajímavých efektů. Kulisy byly rovněž zajímavé a herecké výkony také. Po návratu na ubytovnu se ještě stihla rozjet naplno kuchyně se špagetami a jinými specialitami.

Druhý den začal zostra. Cesta nás vedla metrem na Vyšehrad, k Nuselskému mostu a Pražskému kongresovému paláci. Tam nám paní učitelka chvíli povídala, jak tyto stavby vznikaly. Z vyhlídky na Nuselské údolí následoval přesun na Vyšehrad samotný. Prošli jsme kolem románské rotundy svatého Martina až na Vyšehradský hřbitov. Prohlédli jsme si ho včetně Slavína. Slavín je pantheon, hrobka nejvýznamnějších českých osobností. Po hřbitově jsme rovněž došli k vyhlídce, kde podle legendy ze stejného místa skákal kůň Šemík.

Po kochání se, které by klidně mohlo být delší, jsme seběhli dolů do města do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Není to sice hlavní pražská botanická zahrada, ale přesto je obrovská a nádherná. Po této rychlé biologické vsuvce jsme zamířili každý po svém na jídlo a poté do Stavovského divadla na prohlídku. Byla to asi nejhezčí část exkurze. Stavovské divadlo je nádherné, se svými pěti galeriemi s lóžemi, zlatým zdobením i mramorovým obkládáním v chodbách. Spatřili jsme místo, z kterého Wolfgang Amadeus Mozart osobně v roce 1787 premiérově dirigoval svou operu Don Giovanni. Bylo to zkrátka nádherné místo. Ale jedeme dál.

Nyní jsme se prošli přes Staroměstské náměstí až ke Karlovu mostu a Muzeu Karlova mostu. V něm jsme si prohlédli, jak se most stavěl, i různé další exponáty. K tomu byla přidružena projížďka lodí po Vltavě. To byl také jeden z nádherných zážitků. Pohled na město z řeky je krásný. Ujasnili jsme si konečně polohu všech míst, která jsme navštívili.

Když jsme dorazili ke břehu, už jsme zase pádili na ubytovnu, abychom se opět připravili do divadla. Tentokrát nás metro odvezlo až k Divadlu na Vinohradech. Zde jsme také zhlédli nádherné představení Pygmalion od G. B. Shawa. Měli jsme místa v přízemních lóžích, odkud jsme na jeviště krásně viděli. Představení bylo plné inteligentního humoru, bylo to konečně jednou klasické divadlo. Herci hráli výborně a všichni diváci se smáli. Hlavní role měli Jan Šťastný a Šárka Vaculíková (Krausová). Po tomto hereckém výkonu, který byl opravdu vynikající, jsme opět zamířili na Pankrác a opět otevřeli kuchyni.

A pomalu nastal třetí a poslední den, sobota. Pokoje byly vyklizeny a i se zavazadly jsme odcestovali na Hlavní nádraží, kde jsme vše uložili do úschovny. Poté jsme se naposledy projely tramvají k Betlémské kapli. Tato budova se asi nejvíce proslavila v době, kdy v ní kázal Jan Hus. Ale i dnes je známá, protože je aulou ČVUT a konají se zde promoce. Paní průvodkyně nám řekla opravdu spoustu zajímavostí. Ale čas už tlačil, tak jsme šli dál.

Poslední exkurze byla v Národním muzeu, kde jsme měli možnosti si v nové budově prohlédnou expozici Dějiny dvacátého století, která byla opravdu mimořádná. Měli tu spoustu exponátů, ale i zajímavostí a interaktivních prvků. Kdo chtěl, měl také možnost zajít do staré budovy nahoru do kopule či jiné expozice.

Jak víme, vše hezké jednou končí, a to platí i pro naši exkurzi. Kolem první hodiny odpolední jsme odjeli vlakem z Prahy směr Jaroměř. Byli jsme všichni zcela vyčerpaní, ale rozhodně musíme říct, že to stálo za to a že jsme si tyto tři májové dny užili. Děkujeme paním učitelkám Stejskalové a Kalfusové za skvělou organizaci a už se těšíme na příště!

Karel Dvořáček, 2.A

Studentské Pásmo 2022

Poslední den před vánočními prázdninami se na našem gymnáziu tradičně koná Pásmo. Jedná se o asi dvouhodinový program, který si pro studenty i učitele připravují žáci oktávy. Letos přišla řada na nás. Už na začátku prosince jsme začali přemýšlet, jak to celé pojmout. Nápady se pomalu hromadily. První opravdová zkouška se konala až večer 21. prosince. Do noci jsme vymýšleli, zkoušeli a skládali jednotlivé dílky do sebe. Poslední z nás ulehli do učebny zeměpisu až nad ránem.

Poslední školní den roku 2022 panovala na gymnáziu pohodová atmosféra. Ve třídách probíhaly vánoční besídky a po velké přestávce se celá škola sešla v aule. Nejprve jsme si poslechli několik koled, které si pod vedením pana učitele Aleše Chmelíka připravili žáci nižšího gymnázia a skvěle tím navodili vánoční atmosféru.

Pak už přišla řada na nás. Na úvod zazněly nejlepší hlášky učitelů, promítli jsme několik videí, která zachycovala vtipné momenty z našeho studia, a drželi jsme minutu ticha za všechny učitele, kteří na našem gymnáziu již neučí. Abychom zapojili i naše skvělé publikum, následovala imitace známého televizního pořadu „Věřte nevěřte“. Představili jsme několik událostí z našeho středoškolského života a diváci se pokoušeli uhodnout, zda jsou pravdivé, či smyšlené. Následně měli studenti možnost zapojit se do vědomostní soutěže. Ti, kteří si vedli nejlépe, vyhráli poukázku umožňující předbíhat v jídelně.

Celé pásmo jsme zakončili společnou písní. Pak už nezbývalo než si vzájemně popřát krásné svátky a těšit se na shledání v novém roce.

Pavlína Tichá, oktáva

Nové knihy 2022

Jak jsme si vyzkoušeli řemesla

V tomto roce jsme navázali spolupráci s jaroměřskou Střední školou řemeslnou. Studenti literárního semináře se podílel na velmi zajímavém projektu, kdy čtyři střední školy vytvořily novou křížovou cestu na Novém Hrádku. Její slavnostní otevření se uskuteční v sobotu 25. června v 10 hodin na vrchu Šibeník u rozhledny.

Protože naše část práce navazovala na kovářskou a keramickou výzdobu křížů, šli jsme se podívat do obou dílen. Byl to velmi zajímavý zážitek, protože jsme si všichni mohli zkusit vykovat malou kovovou ozdobu a v keramické dílně zase každý dostal příležitost vytočit na kruhu něco, co alespoň trochu připomínalo hrníček. Moc děkujeme paní mistrové Romaně Neufussové a mistrovi Zdeňku Vítkovi, že nám to umožnili a s velkou trpělivostí se nám věnovali.

Toto propojení škol je velmi důležité a mnoha našim studentům otevřelo oči. Pochopitelně jsme za jednu návštěvu nic nevytvořili, o to více si teď umíme vážit ruční práce a poznali jsme, jak těžké je naučit se řemeslu a dobře ho zvládnout.

Eva Stejskalová

 

Dne 5. dubna 2022 se studenti tříd septima a 3.A zúčastnili zájezdu do Polska.

Od gymnázia jsme vyrazili ve čtyři hodiny ráno. Zhruba o půl desáté jsme vystoupili u koncentračního tábora Osvětim. Těsně před vstupem do samotného areálu jsme obdrželi sluchátka, do kterých byl přenášen výklad průvodce. Během komentované prohlídky jsme se podívali do jednotlivých objektů, v nichž je instalována expozice.  Mimo jiné jsme nahlédli do prostorů krematoria, plynové komory nebo bloku 11, u kterého se nacházela nechvalně známá stěna smrti.

Po prohlídce následoval přesun do blízkého tábora Birkenau, jenž je u nás znám jako Březinka. Prošli jsme jedním z původních objektů, které sloužily k přenocování vězňů, a zastavili jsme se u památníku obětem tábora.

Naše další cesta směřovala do Krakova, města s bohatou historií. Při procházce s průvodcem jsme spatřili proslulý hrad Wawel, Mariánskou baziliku, Radniční věž i tržnici Sukiennice na Rynku.

Po páté hodině odpoledne jsme se vypravili zpět k domovu. V autobuse panovala dobrá nálada, ale prohlídka obou táborů v nás bezpochyby zanechala hlubokou stopu. Exkurze nás utvrdila v tom, jak důležité je znát i tu nejtemnější část historie a předcházet jejímu opakování.

Tereza Rejlová (3.A)

Exkurze do Prahy

Ve středu 20.4. jel první ročník čtyřletého gymnázia na exkurzi do Prahy s učitelkami  paní Evou Stejskalovou a s třídní Monikou Kalfusovou.

Nejprve jsme navštívili Židovské Město. Naše komentovaná prohlídka začínala u Staré radnice s hodinami v hebrejštině, kde nám naše průvodkyně hned padla do oka. Byla pro tuto práci jako dělaná, protože byla milá, pohodová, komunikativní, ale hlavně byla sama Židovka, což se mnohým z nás líbilo. Vyprávěla nám, jak to u nich chodí, jaké mají zvyky, jaké to pro Židy bylo například za holocaustu a spoustu dalšího. Oběhli jsme dohromady pět synagog – Staronovou, Klausovu, Maiselovu, Španělskou, Pinkasovu, a Starý židovský hřbitov. Před  první synagogou jsme dostali všichni kipy – dívky pro památku a chlapci, aby si je mohli nasadit na hlavu a vyjádřit tak úctu židům a jejich víře.

Prohlídka byla sice dlouhá a náročná, ale zaujala nás a dozvěděli jsme se hromadu nových a poutavých informací. Jen ke konci bylo pár z nás už nervózních, protože paní přetáhla, my jsme byli hladoví a čas na oběd se nám krátil.

Ale poté to už skončilo a paní učitelky nám dali rozchod. Rozutekli jsme se buďto do McDonald’s, Paladia nebo Bageterie. Byla to naše první zkouška důvěry, ve které jsme téměř všichni obstáli na výbornou.

Nato jsme zamířili do kláštera Anežky České, v jehož zdech se nachází Národní galerie. Prošli jsme si výstavu starověkého umění, kterou jsme bohužel nestíhali, jelikož nám měl jet brzy vlak.

Druhá zkouška důvěry přišla po prohlídce galerie. Měli jsme se každý sám dostat na Hlavní nádraží. Některých pár líných jedinců to vzalo metrem, ale převážně nás nesly naše vlastní nohy. Všichni to zvládli.

Pro každého z nás to byl skvělý zážitek, na něhož budeme ještě dlouho vzpomínat.

Bára Cihlářová, 1.A

Pečeme na Putina, my pečeme pro Ukrajinu! 

Když začala válka na Ukrajině, všichni jsme začali přemýšlet, jak můžeme pomoci. Mnoho organizací začalo vybírat peníze, ale my jako studenti jsme neměli možnost poslat vyšší částku, jelikož přece jen ještě nepracujeme.

Proto napadlo třídu oktávu uspořádat charitativní akci s výstižným názvem: „PEČEME NA PUTINA, MY PEČEME PRO UKRAJINU!” V této akci jde o to, že studenti napečou spoustu slaných i sladkých dobrot, které poté každou středu prodávají ostatním žákům a učitelům  gymnázia.

Od začátku března se už vystřídalo šest tříd, které dohromady vybraly 73 394 Kč. Veškeré vydělané peníze byly poslány na pomoc Ukrajině. To ale ještě není konec, budeme pokračovat dál!

To nejdůležitější, co teď můžeme udělat, je pomáhat a dokázat tak, že náš národ je plný úžasných a hodných lidí se srdcem na správném místě.

Buďme spolu!

Kateřina Zajíčková

studentka oktávy Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř

 

    

     

Foto: L. Havrdová

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ NA EXKURZI V PRAZE

V rámci našeho literárního semináře jsme se 24. října 2021 vydali na exkurzi do Prahy. V našem programu bylo hodně rozmanitých prohlídek, divadel či muzeí. Jako první jsme navštívili Národní muzeum a jeho Novou budovu, kde jsme si prohlédli výstavu s názvem ‘Dějiny 20. století‘. Naše další zastávka byla v Galerii DOX, kde pro nás byl připraven moc pěkný program. Vyzkoušeli jsme si ilustraci či rychlé vymýšlení příběhů a prohlédli si výstavu Viktora Karlíka. Večer nás čekalo Divadlo Rokoko s názvem ‚Přes čáru‘.

Druhý den naší exkurze byl též velice zajímavý. Postavili jsme se před Lennonovu zeď, prohlédli si Sovovy mlýny a podívali se na ostrov Kampu, kde jsme měli domluvenou prohlídku ve Werichově vile. Po ní jsme se vydali přes Karlův most a udělali si menší procházku před naším dalším programem. Došli jsme k budově Klementina, kterou jsme si prohlédli. Viděli jsme Barokní knihovní sál, Meridiánovou síň a poté jsme obdivovali výhledy z věže.

Když jsme si vše prohlídli, tak jsme ještě zavítali na Vyšehrad a prošli si hřbitov, kde se nachází hroby růžných slavných a významných osobností. Naše druhé a poslední divadlo po denním programu se jmenovalo Divadlo Pod Palmovkou. Hra, na kterou jsme se šli podívat, se jmenovala Žítkovské bohyně.

Náš poslední den exkurze byl klidnější, ale přesto jsme stihli zavítat do Strahovské knihovny a galerie, vyjít na Petřínskou rozhlednu a navštívit Muzeum Franze Kafky. Poté jsme se jen rozloučili s hlavním městem naší republiky a navrátili se unavení, ale nadšení z vydařené exkurze domů.

Ema Žárská

Vernisáž výtvarných prací a představení nápisu Múzování 2021

Dne 28. června 2021 se uskutečnila po roční přestávce tradiční 9. vernisáž závěrečných výtvarných prací tříd 2.A a sexta. Tentokrát vzhledem k hygienickým opatřením ve dvou skupinách.

Absolventi 2. ročníku výtvarné výchovy vystavili své práce vytvořené v mnoha výtvarných technikách, zastoupeny byly malba, kresba, šperky, loutky, origami, keramika, patchwork, papírový pedig, op art, pop art, fotografie, grafika, dřevořezba a další.

Žáci sexty v prvním pololetí připravovali tradiční nadpis pro celoškolní akci Múzování, která se nakonec kvůli šíření onemocnění Covid – 19 nemohla konat. Využili tedy zahájení výstavy výtvarných prací k představení svého originálního výtvoru. Tentokrát změnili koncepci z minulých let a vytvořili velké lampiony, do kterých umístili jednotlivá písmena a podsvítili je led žárovkami. Nadpis tedy umožňoval i různé světelné efekty. O velmi náročnou instalaci se zasloužil především Honza Martinek ze sexty.

Fotografie výtvarných prací a nadpisu jsou umístěny na chodbě školy.

 

        

      

            

    

     

Ve středu 12. června jsme měli návštěvu studenta z Kolumbie jménem Jacob, který absolvuje semestr na univerzitě v Hradci Králové. Mluvil o Kolumbii a jejích tradicích. Návštěvou byli spokojeni studenti Číst celé »

Jako každý rok, pořádáme školní projekt: španělská kuchyně, kde se účastní studenti a zkoušejí své kulinářské dovednosti. Tentokrát se zúčastnilo více studentů než loni. Doufáme, že příští rok to budeme Číst celé »

pro výuku chlapeckých tělocviků ideálně s další aprobací. Nabízíme přátelský kolektiv, vynikající podmínky pro sporty a případně služební byt. Kontakt: reditel@goajaro.cz, tel. 491 810 167

Vždy ráno od 7:30 do 8 hodin za školou (po domluvě lze papír přivézt i v jinou dobu).

22.4. – 28.4. 2024 průběh zájezdu Po dlouhé cestě jsme jako první navštívili obrovský most a akvadukt z 1.století n.l. Pont du Gard v oblasti Provence v jižní Francii. Pont du Gard Číst celé »

V pondělí 4. 3. 2024 se uskutečnila konverzační soutěž ve španělském jazyce na GJŽ. Celkem se zúčastnilo 14 soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Žáci 3. ročníku, kteří patří do Číst celé »

Na gymnáziu se peklo a mlsalo pro dobrou věc Jednoho prosincového dne jsme si s naší třídou, a to konkrétně s kvintou, řekli, že by bylo dobré uspořádat po roční pauze Číst celé »

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii arch. Jana Letzela v Náchodě (SOA Náchod) uskutečnil Okresní přebor školních družstev v šachu. Královská hra je Číst celé »

Velký dík vám všem, kteří jste jakkoli přispěli do sbírky krmení pro Záchrannou stanici v Jaroměři. Ta u nás na škole proběhla vůbec poprvé. O to víc jsme rádi za množství Číst celé »

Tak by se dal jednoduše shrnout zájezd do Anglie, který byl pro téměř 50 studentů naší školy příjemnou tečkou za dalším školním rokem. Je až neuvěřitelné, kolik krás jihovýchodní Anglie Číst celé »