16. října 2012 se již tradičně vydali studenti třetích a čtvrtých ročníků do Pardubic na divadelní představení v německém jazyce. Každoročně vybíráme z nabídky Německého divadelního festivalu, který se koná v malém divadle D 29 a který s velkým úspěchem organizuje Goethe Zentrum v Pardubicích. Festival je finančně podporován Česko – německým fondem budoucnosti a Magistrátem města Pardubic.

Pro tento rok jsme zvolili interaktivní představení berlínského divadla Theater Strahl 52, 3° Nord – Einladung zum Fremdsein. Představení začalo velmi netradičně. Již ve foyer byli naši studenti dotazováni k tématu Člověk v cizím prostředí a poté rozděleni do skupin v hledišti. S herečkami Charlotte Baumgart a Julií Bihl jsme prožili příběh dívky, která se musí ve velmi krátké době vystěhovat z Německa a pocity studenta, který se několikrát stěhoval a musel změnit školu. Do zajímavého děje byli zapojeni i naši studenti. Pro mnohé z nich to bylo první setkání s živou mluvenou němčinou, pro ty jazykově zdatnější skvělá příležitost využít své znalosti němčiny.

A jaké jsou názory našich studentů?

Radovan Brožek ze 4. A říká: „Toto bylo jiné představení, než na jaké jsem zvyklý. I když jsem se do přímého kontaktu s herečkami nedostal, podvědomě mě to nutilo být stále připraven reagovat.“
Názor Vojty Stříhavky a Saskie Hlavové ze  4.A: „Představení bylo velmi pestré, obohacené různými moderními prvky. Z divadla máme dobrý pocit, rozuměli jsme dobře.“

divadlo 29 v Pardubicích

německé divadlo 2012

Výměnný pobyt byl pro nás velký zážitek, pomohl nám hlavně v rozvíjení angličtiny a němčiny, poznali jsme spoustu zajímavých míst. Moje „adoptivní rodina“ byla velmi milá, výborně vařili a skvěle se o mě starali.

Hana Flégrová, Eliška Huňáčková, kvinta

Ve dnech 24. – 30. března 2012 se naše škola zúčastnila výměnného pobytu s německými studenty z Gymnasia Martineum v Halberstadtu. Všichni jsme celí natěšení nastoupili v sobotu ráno do autobusu a vydali se na dalekou cestu do Halberstadtu. Na sobotní večer a neděli si pro nás němečtí studenti připravili vlastní program. Někteří z nás zhlédli památky Magdeburgu, zámek ve Wernigerode nebo se věnovali nákupům. Díky výměnnému pobytu jsme měli možnost vidět velmi zajímavou katedrálu v Halberstadtu, navštívili jsme firmu na výrobu kukačkových hodin a hlavně jsme si užili celodenní výlet do Halle, kde jsme ochutnali hallorenskou čokoládu přímo ve výrobně. Domů jsme si přivezli spoustu nezapomenutelných zážitků a suvenýrů pro naše rodiny a známé.

Tereza Siberová, Pavlína Škodová, 2. L

 

 

 

 

 

 

 

Německý jazyk má na naší škole dlouholetou tradici. S výukou začínáme podle Rámcového vzdělávacího plánu v osmiletém gymnáziu v tercii, ve čtyřletém studiu v prvním ročníku. Výuka se opírá o konverzační metodu, která studenty připravuje na praktické využití jazyka v běžných komunikačních situacích, s nimiž se studenti setkají při návštěvě německy mluvících zemí, na dovolené apod.

Vyučujeme:

  • v učebně vybavené interaktivní tabulí
  • podle učebnice Direkt Neu (1. – 3. díl), která rozvíjí všechny jazykové dovednosti a připraví studenty k nové maturitě, využíváme časopisy, internet
  • 3 hodiny týdně v 1. – 3. ročníku, v tercii až v septimě, ve 4. ročníku a v oktávě 4 hodiny týdně

Seznamujeme:

  • s reáliemi a kulturou německy mluvících zemí

Organizujeme:

  • každoroční výměnný pobyt se studenty Gymnasia Martineum v Halberstadtu (SRN)
  • předvánoční zájezd do Vídně
  • konverzační soutěž – školní kolo

Připravujeme :

  • studenty (dle zájmu) na složení mezinárodní jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch B 1

Navštěvujeme:

  • divadelní představení v německém jazyce v divadle D 29 v Pardubicích

Učte se německý jazyk a budete úspěšní! Zjistíte, že se vám otvírají nové možnosti, seznámíte se s novými lidmi, zlepší se vaše vyhlídky na budoucí povolání.

Učebnice Direkt neu

 

V pátek 14. října 2011 se studenti třetího a čtvrtého ročníku gymnázia vydali do Pardubic, aby zhlédli divadelní představení v německém jazyce. Již tradičně jsme využili nabídky Goethe Institutu, který pořádá Německý divadelní festival pro studenty středních škol v divadle D 29. Navštívili jsme představení Einer für alle (Jeden za všechny). Název je třeba brát doslova : Pan Sebastian Schmid, jediný herec na jevišti, ztělesnil nejen d’Artagnana, ostatní mušketýry a kardinála Richelieu, ale i postavy ženské – Constance a Milady. Střídal pouze paruky,kordy a jiné rekvizity. Studentka Veronika Žochová píše: S románem Třimušketýři od Alexandra Dumase se jistě každý z nás v minulosti prostřednictvím knihy či filmu seznámil, ale divadelní zkušenost v německém jazyce rodilého mluvčího byla pro nás premiérou. Alespoň za sebe musím říci, že ve mně zpočátku panovala obava, co a jakou jazykovou úroveň od představení očekávat, ale ukázalo se, že zbytečně. Vynikající sólové vystoupení herce bylo díky znalosti děje, precizní výslovnosti a spisovnému jazyku dobře srozumitelné. Představení bylo zábavné a vtipné. Studenti němčiny by uvítali více takových milých a užitečných zážitků.

 

V Ý M Ě N N Ý   P O B Y T

Jazyková vybavenost absolventů gymnázia je v dnešní době samozřejmostí. I my na naší škole usilujeme o kvalitní výuku cizích jazyků, kterou doplňujeme zahraničními výjezdy a výměnnými studijními pobyty.Kabinet německého jazyka každoročně organizuje pro naše žáky výměnný pobyt s partnerskou školou Gymnasiem Martineum v Halberstadtu. Spolu s německými kolegy připravujeme pro žáky pestrý a zajímavý program a nezapomínáme ani na zdokonalování jazyka. Své komunikační schopnosti si žáci zlepšují při výuce ve vybraných hodinách, ale i při běžné konverzaci se svými novými kamarády.Cílem pobytu je nejen zkvalitnění řečových dovedností, ale i  poznávání kultury dané země a všedního dne německého studenta a jeho rodiny.

 

Partnerská škola
Gymnasium Martineum
Am Johannesbrunnen 34
388 20 Halberstadt (Sachsen – Anhalt)

Kdo se může zúčastnit výměnného pobytu?
Výměna je určena pro všechny,  kteří studují německý a anglický jazyk a kteří se nebojí konverzovat v cizím jazyce a navazovat nové kontakty.

Termín je dán dohodou mezi oběma školami, v posledních letech je to v březnu nebo v dubnu.

Doprava je zajištěna autobusem, který je po celý týden k dispozici na výlety.

Kde jsou žáci ubytováni?
Celý týden jsou žáci ubytováni v hostitelských rodinách, které zajišťují program na víkend po příjezdu, stravu a večerní program. Pomáhají také při organizování volného času žáků.
Při rozmisťování účastníků do rodin se vždy snažíme přihlížet k individuálním zvláštnostem žáků a zvyklostem rodiny.

Program výměnného pobytu sestavují vyučující ve spolupráci s kolegy partnerské školy.
Na každý den je připravena pestrá paleta činností – návštěva divadla, sport, výlety, nechybí ani nákupy a volný čas.

Náklady
Žáci si hradí dopravu autobusem, pojištění pro cestu do zahraničí a úrazové pojištění a kapesné. Společný program je hrazen partnerskou školou.

Bližší informace získáte u vyučujících německého jazyka

Mgr. Matysové a Ing. Řípové.

Velký dík všem, kdo jakkoli přispěli do potravinové sbírky. Ta u nás na škole proběhla vůbec poprvé. O to víc jsme rádi za množství pomoci, kterou jste minulý týden přinesli. Číst celé »

Konverzační soutěž ve španělském jazyce V pondělí 30. 1. 2023 a se uskutečnila konverzační soutěž ve španělském jazyce na GJŽ. Celkem se zúčastnilo 11 soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Číst celé »

Dne 17.1.2023 se v Náchodě konalo okresní kolo Dějepisné olympiády, ve kterém naši žáci dosáhli vynikajících výsledků. Ti, kteří se umístili na 1. – 5. místě, postupují do krajského kola. Číst celé »

Ve čtvrtek 8.12. náš šachový tým ve složení Šárka Marxová, Martin Tauchman, Vojta Korityák (všichni sexta) a Ondřej Zolman (kvinta) vybojoval na okresním kole přeboru škol v šachu krásné 3. místo Číst celé »

Co spojuje města Salzburg, Hallstatt a Gmunden? Ano, je to sůl, bílé zlato, které rakouskému regionu Solné komory přineslo bohatství a prosperitu. Dnes však víc než sůl láká tato oblast Číst celé »

Školní rok 2021/22 otevřel svou poslední kapitolu a pro nás na gymnáziu to mimo jiné také znamená, že se pomalu chýlí ke konci i roční stipendijní pobyt našeho skvělého jazykového Číst celé »

V letošním roce postoupil do okresního kola MO rekordní počet žáků třídy prima – celkem osm žáků. Nejlépe si vedli Nathan Holda a Ivan Klouda (3.-5. místo), Jáchym Bém (6. Číst celé »

Ve úterý 29.3.2022 se náš tým ve složení Šárka Marxová, Vojtěch Korityák, Martin Tauchman (všichni kvinta) a Ondřej Zolman (kvarta) pokusil v Hostinném zopakovat vynikající výsledek z okresního přeboru v Číst celé »

Na závěr se na pečení domluvily třídy 1.A a kvinty. Celkem získaly 11 570 Kč. Žáci tříd 2.A a sexta spojili své síly a pro Ukrajinu „vypekli“ 10 236 Kč  Číst celé »

Rodiče mohou vyzvednout oběd nemocnému dítěti pouze v době od 10:30 do 11 hodin do jídlonosiče. V jiném čase nebude oběd vydán. Při pohybu uvnitř školy je třeba použít respirátor. Číst celé »