Matyáš Zíka z kvarty obsadil v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce v silné konkurenci hradeckých škol krásné 3. místo a postupuje do krajského kola. Přejeme hodně štěstí.

Eva Matysová

Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce se překládá z 15. prosince 2014 na středu 7. ledna 2015.

15. prosince 2014

Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce proběhne v tomto školním roce pouze v jedné – III. kategorii.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci kvinty až septimy a žáci prvního až třetího ročníku.

Témata:

Wohnen

Meine Stadt

Urlaub und Ferien

Tagesablauf

Freizeit und Hobbys

Schule und Studium

Zukunftspläne

Essgewohnheiten

Einkäufe

Meine Familie

Tématické okruhy vycházejí z obsahu školní výuky.

Jednotlivé části soutěže:

1. Krátké představení

2. Rozhovor na dané téma

3. Rozhovor na základě obrázku

Hodnotí se jazyková pohotovost, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Studenti německého jazyka se vydali na týdenní pobyt do země, jejíž řeč studují. Projekt výměnných pobytů v rodinách existuje při našem gymnáziu více než 25 roků. Již řadu let se o něj starají paní Mgr. Eva Matysová a paní Ing. Daniela Řípová. Paní Matysová o něm píše:

Byla neděle – 2. března 2014 – naši žáci se rozloučili se svými rodiči a plni očekávání  nastoupili  do autobusu, který se ubíral směrem k německým hranicím a poté dále do vnitrozemí,  do spolkové země Sachsen – Anhalt. Tady leží malebné město v podhůří Harzu – Halberstadt, které se stalo pro dvanáct žáků a dva učitele naší školy na týden druhým domovem.

Po sedmi hodinách příjemné cesty po německých dálnicích jsme zastavili před Gymnáziem Martineum.  Ačkoli bylo první setkání s rodinami, ve kterých jsme měli strávit celý týden, trochu rozpačité, spřátelili se naši žáci během prvního večera. Když nestačila slovní zásoba v německém jazyce, přišla na řadu angličtina.

 

Náš program byl velmi bohatý.

 

Hned v pondělí ráno jsme byli přijati ředitelem školy doktorem Schillerem, který nás k našemu údivu  přivítal česky. Bylo velmi milé setkat se v zahraničí s člověkem, který mluví jazykem tak malé země, jako je Česká republika. Hned po uvítání následovala prohlídka historické i moderní části školy, kterou navštěvuje téměř jeden tisíc žáků. Všichni byli velmi milí a přátelští.

Během pondělního dopoledne nás na radnici přivítal také starosta města Halberstadt, který nás seznámil s historií i současností města.

Po obědě ve školní jídelně následovala návštěva literárního muzea, kde jsme si  prohlédli prostory, v nichž pracoval německý básník 18. století Johann Wilhelm Ludwig Gleim a kde si také žáci vyrobili deníčky, do kterých postupně zapisovali své poznatky z výletů a zajímavých exkurzí, lepili fotografie a obrázky.

Velmi přínosný byl úterek 4. března. Po prvních dvou vyučovacích hodinách ve škole jsme autobusem vyrazili do asi 50 km vzdáleného hlavního města Sachsen – Anhalt Magdeburgu, kde jsme měli možnost prohlédnout si obytný dům Die grüne Zitadelle – Zelená citadela, navržený rakouským architektem Friedensreichem Hundertwasserem. Pro tento dům jako pro dalších jiné, které Hundertwasser navrhl,  je příznačné využití mnoha barev, nerovných linií a umístění zeleně  na střechu i do interiéru domu.

Odpoledne jsme měli možnost nahlédnout do zákulisí televizního a rozhlasového studia Mitteldeutscher Rundfunk – MdR. Jedná se o veřejnoprávní médium ve spolkových zemích Sasko – Anhaltsko, Sasko a Durynsko.

Neméně zajímavý byl středeční výlet do Wolfsburgu – do města vozů značky Volkswagen. Během dvouhodinové prohlídky s výbornou polskou průvodkyní Annou v polštině jsme měli možnost vidět historická i současná vozidla značek patřících do skupiny vozů Volkswagen Group, sednout si do nádherného stříbrného Porsche a dovědět se, že naše Škodovka je nejúspěšnější dceřinou společností  Volkswagen Group. Tady si to užili hlavně naši pánové, když si mohli prostřednictvím počítače „vyrobit“ auto podle svých nejodvážnějších představ.

Ve čtvrtek jsme navštívili halberstadtskou zoologickou zahradu, kde jsme již v minulých letech převzali patronát nad pštrosem Pepou a papouškem Apollo Karlem. Tentokrát jsme pokřtili oslíka, který se narodil 28. května 2013. Oslíkovi se to moc nelíbilo, ale přestál tento důležitý akt a za odměnu dostal čerstvou mrkvičku. Hned poté ale spěchal za svou mámou do výběhu.

Čas se nachýlil, je tady poslední den našeho pobytu v Halberstadtu –  pátek 7. března.

Po zhruba hodince strávené nad našimi deníčky jsme vyrazili do divadla. Sice se nehrálo žádné divadelní představení, ale zato jsme si prohlédli zákulisí divadla a hlavně jsme si mohli vyzkoušet různé kostýmy. Legrace a zábava přitom pochopitelně nechyběly.  Na pár okamžiků se z našich žáků stali králové a královny, víly, vojáci nebo tanečnice.

Po návštěvě divadla jsme spěchali na oběd a pak už přišlo loučení …

 

Tak příští rok na shledanou v Jaroměři! Těšíme se na vás!

 

Naši žáci strávili v Halberstadtu šest příjemných dnů a myslím si, že obstáli. Ověřili si, že jsou schopni komunikovat v cizím jazyce, utvrdili se ve skutečnosti, že bez znalosti cizích jazyků se dnes neobejdou. Strávili šest dnů v rodinách a to je bezpochyby ten nejlepší způsob, jak poznat, co nás s jinými národy spojuje, co nového se můžeme naučit a v čem jsme rozdílní.

 

Mgr. Eva Matysová

 

 

Jarní prázdniny skončily a všichni školou povinní se po týdnu stráveném v posledních funkčních lyžařských střediscích nebo jen domácím odpočinkem museli vrátit zpět do školy. Pro 15 studentů jaroměřského gymnázia však prázdniny v dalším týdnu (17. – 21.3) do jisté míry stále pokračovaly. Ústní ani písemné zkoušení totiž nehrozilo.

V pondělí 17. března odstartoval jedinečný program s názvem „Deutsche Woche“, v překladu tedy „Německý týden“. Se zvoněním v 8:00 dobíhají do studovny, která se nachází v 4. patře, poslední účastníci, kteří si za týden prázdnin zvykli vstávat až na oběd a nyní jim ranní probuzení činilo značné problémy. Jsme v plném počtu, můžeme začít! Naším lektorem byl pětadvacetiletý rodák ze severoněmeckého Rostocku – Björn Lebahn. Po počátečním ostychu při představování svých zájmů a svého bydliště se nám němčina postupně začínala vrývat pod kůži. Následovalo mnoho různých konverzačních témat i zábavných her, díky kterým jsme se neustále zdokonalovali. Pondělní večerní debata u hry kulečníku a půllitru lahodného zlatavého moku v jedné jaroměřské hospodě rozvášnila diskuzi nejen o našem běžném životě, ale také o rozdílech českého a německého piva. Čtvrteční slunečný den jsme využili ke společné prohlídce jaroměřského náměstí i parku u knihovny. Týden se chýlil ke konci a zbývalo posledních 6 vyučovacích hodin, které jsme věnovali dalším hrám a ukázkám ve slovní zásobě a především výslovnosti mnoha německých dialektů. Nakonec každý obdržel certifikát o úspěšném absolvování tohoto týdenního kurzu s rodilým mluvčím.

V závěru bych chtěl poděkovat naší paní učitelce Mgr. Evě Matysové, která tento unikátní program zařídila a tím pomohla výrazně zdokonalit naše komunikační schopnosti v německém jazyce.

 

Martin Škrabka, student septimy

 

 

II. kategorie (tercie a kvarta)

1. místo – Markéta Pourová – kvarta

2. místo – Jan Hroneš – kvarta

3. místo – Lucie Čechová – kvarta

 

III. kategorie (1. – 3. ročník čtyřletého gymnázia, kvinta – septima osmiletého gymnázia)

O 1. a 2. místo se dělí Dominika Merklová z kvinty a Martin Škrabka ze septimy

3. místo – Kristýna Seidlová –  3. A

Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Úterý 17. prosince 2013

Konverzační soutěž v německém jazyce proběhne ve dvou kategoriích 

II. kategorie  – kvarta

Témata:

Meine Familie

Meine Freunde

Tagesablauf

Einkäufe

Meine Freizeit

Schule

 

III. kategorie – 1.  – 3. ročník, kvinta, septima

Témata:

Meine Familie

Hobbys

Wohnen

Schule und Studium

Die Stadt, in der ich wohne

Einkäufe

Ferien, Urlaub

Meine Freunde

Tagesablauf

Essgewohnheiten

Meine Freizeit

Zukunftspläne

 

Pro nejlepší studenty jsou připraveny hodnotné odměny.

Těšíme se na hojnou účast.

Mgr. Eva Matysová

Mgr. Eliška Ducháčová
Města v Německu

 

BERLÍN – hlavní město SRN

 1. Kdy se stal Berlín hlavním městem znovusjednoceného Německa?
 2. Jaký je znak Berlína?
 3. Jmenujte známý filmový festival, který se v tomto městě koná každoročně v únoru, od kterého roku je tento festival pořádán?
 4. Jakou cenu získávají vyznamenané filmy, herci, režiséři?
 5. Která klasicistní památka je nejznámější stavbou – symbolem Berlína? Co bylo vzorem pro stavbu této památky?
 6. Jmenujte nejstarší univerzitu v Berlíně, kdy byla založena? Jak se jmenují dvě další berlínské univerzity?
 7. Jak byl rozdělen Berlín po druhé světové válce? Čím se rozdělení města řídilo?
 8. Proč a kdy byla vybudována berlínská zeď?
 9. Kdy padla berlínská zeď?
 10. Jaké politické zřízení má Berlín? Kdo stojí v čele města?

MNICHOV

 1. Mnichov je hlavním městem jedné ze spolkových zemí. Které?
 2. Kdy a kým byla podepsána mnichovská dohoda (před vypuknutím druhé světové války)? Co bylo důsledkem jejího podepsání?
 3. Kdy se v Mnichově konaly letní olympijské hry? Kolikáté letní OH v pořadí to byly, jaká tragická událost je s nimi spojena?
 4. Jak se nazývají pivní slavnosti, které v Mnichově probíhají každý rok na přelomu září a října? Ke které události se tyto slavnosti vztahují, ve kterém roce začíná jejich tradice?
 5. Jaký název nese známá mnichovská obrazárna?

 

DRÁŽĎANY

 1. Drážďany jsou  hlavním městem jedné ze spolkových zemí. Které?
 2. Na které řece leží Drážďany?
 3. Jaký název nese známá budova drážďanské opery?
 4. Jak se jmenuje komplex známých barokních staveb, ve kterých jsou umístěna muzea a další umělecké sbírky? Kterým architektem a kdy  byl tento komplex navržen?
 5. S kterým městem jsou Drážďany, co se týče architektury, často srovnávány? Jak bývají  Drážďany označovány?

II. kategorie – tercie, kvarta

1. místo – Barbora Diheneščiková – kvarta

2. místo – Dominika Merklová – kvarta

3. místo – Otakar Flégr – kvarta


III. kategorie – 1. – 3. ročník, kvinta – septima

1. – 2. místo – Martin Škrabka a Josef Sedláček – žáci sexty

3. místo – Vojtěch Kliment – žák 3. A

 

Vítězům blahopřejeme a  přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Ceny do soutěže poskytla Unie rodičů při Gymnáziu a SOŠ Jaroměř.

Děkujeme

 


 

Pondělí 17. prosince 2012

Konverzační soutěž v německém jazyce

2. kategorie – tercie a kvarta

Krátké představení, rozhovor na dané konverzační téma

Familie, Schule, Essgewohnheiten, Freunde – meine Clique, Tagesablauf

3. kategorieprvní až třetí ročník, kvinta – septima

Krátké představení, rozhovor na dané konverzační téma

Familie, Schule, Essgewohnheiten, Freunde, Tagesablauf, Einkäufe, meine Stadt, Gesundheit, Unfälle, Urlaubspläne, Wohnen, Zukunftspläne, Kleidung – Mode, Wetter, Ferien

Ve středu 12. června jsme měli návštěvu studenta z Kolumbie jménem Jacob, který absolvuje semestr na univerzitě v Hradci Králové. Mluvil o Kolumbii a jejích tradicích. Návštěvou byli spokojeni studenti Číst celé »

Jako každý rok, pořádáme školní projekt: španělská kuchyně, kde se účastní studenti a zkoušejí své kulinářské dovednosti. Tentokrát se zúčastnilo více studentů než loni. Doufáme, že příští rok to budeme Číst celé »

pro výuku chlapeckých tělocviků ideálně s další aprobací. Nabízíme přátelský kolektiv, vynikající podmínky pro sporty a případně služební byt. Kontakt: reditel@goajaro.cz, tel. 491 810 167

Vždy ráno od 7:30 do 8 hodin za školou (po domluvě lze papír přivézt i v jinou dobu).

22.4. – 28.4. 2024 průběh zájezdu Po dlouhé cestě jsme jako první navštívili obrovský most a akvadukt z 1.století n.l. Pont du Gard v oblasti Provence v jižní Francii. Pont du Gard Číst celé »

V pondělí 4. 3. 2024 se uskutečnila konverzační soutěž ve španělském jazyce na GJŽ. Celkem se zúčastnilo 14 soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Žáci 3. ročníku, kteří patří do Číst celé »

Na gymnáziu se peklo a mlsalo pro dobrou věc Jednoho prosincového dne jsme si s naší třídou, a to konkrétně s kvintou, řekli, že by bylo dobré uspořádat po roční pauze Číst celé »

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii arch. Jana Letzela v Náchodě (SOA Náchod) uskutečnil Okresní přebor školních družstev v šachu. Královská hra je Číst celé »

Velký dík vám všem, kteří jste jakkoli přispěli do sbírky krmení pro Záchrannou stanici v Jaroměři. Ta u nás na škole proběhla vůbec poprvé. O to víc jsme rádi za množství Číst celé »

Tak by se dal jednoduše shrnout zájezd do Anglie, který byl pro téměř 50 studentů naší školy příjemnou tečkou za dalším školním rokem. Je až neuvěřitelné, kolik krás jihovýchodní Anglie Číst celé »