pro výuku chlapeckých tělocviků ideálně s další aprobací.

Nabízíme přátelský kolektiv, vynikající podmínky pro sporty a případně služební byt.

Kontakt: reditel@goajaro.cz, tel. 491 810 167

s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/56.0366 umožní našim žákům na podzim roku 2015 zdarma absolvovat jazykově-vzdělávací pobyty do Velké Británie a do Německa, na což se škole podařilo získat téměř 1 milion korun. Žáci budou nejen tyto státy poznávat, ale také se budou vzdělávat v jazykových školách s rodilými mluvčími. Do Anglie odjede 66 žáků a do Německa 12 žáků školy.

 

Naše škola realizuje projekt s reg. číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0024.

Doba realizace: 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015

Cílem projektu je 

 • zvýšení profesních a osobnostních kompetencí vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce,
 • zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií ve výuce na ZŠ a SŠ,
 • zvýšení metodické a technické podpory pedagogických pracovníků. 

Cílovou skupinu tvoří ředitelé, ICT metodici a pedagogové škol. 

KLÍČOVÉ AKTIVITY 

KA 01 Vzdělávání vedoucích pracovníků škol 

Cílem je:

 • celková podpora stanovení strategie školy začlenění dotykových zařízení do škol,
 • seznámení
  • s procesem řízení změn v začlenění mobilních dotykových zařízení do výuky,
  • s legislativní stránkou výběrového řízení,
  • s procesem úspěšného vedení projektu,
  • se zajištěním bezpečnosti v oblasti kyberprostoru. 

KA 02 Metodická podpora škol

            Cílem je:

 • podpora průřezově se prolínající celým projektem,
 • podpora
  • metodická (předávání zkušeností)
  • technická
  • inspirativní (nápady, náměty). 

KA 03 Podpora ICT metodika ve škole

            Cílem je vzdělat ICT metodika

 • v oblasti implementace dotykových zařízení do stávající infrastruktury školy,
 • v oblasti začlenění dotykových zařízení do výuky,
 • v oblasti metodické pomoci pedagogům ve využití dotykových zařízení ve výuce. 

KA 04 Vzdělávání pedagogů 

Cílem je

 • posílit digitální gramotnost (uživatelské ovládání dotykového zařízení),
 • naučit se pracovat v prostředí online (cloudové služby),
 • seznámit s inovovanými metodami výuky,
 • seznámit s novými formami výuky,
 • naučit připravit interaktivní hodinu s dotykovým zařízením.                                                                                               

KA 05 Evaluace 

Cílem klíčové aktivity je svou činností identifikovat a hodnotit potřeby a pokroky v jednotlivých klíčových aktivitách a projektu jako celku. Výsledkem bude vyhodnocení progresu každé školy zapojené do projektu.

 

V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI (reg. číslem CZ.1.07/1.1.00/44.0001) realizuje naše škola. 
Díky němu zabezpečujeme přírodovědné kroužky jak pro naše žáky, tak i pro žáky jaroměřských základních škol a ZŠ z České Skalice. Posledně jmenované ZŠ také zapůjčujeme naše laboratoře pro konání jejich projektových dnů. Z projektu se také podařilo zrekonstruovat chemickou laboratoř, zakoupit nové pomůcky pro výuku všech přírodovědných projektů a zabezpečit školení učitelů pro práci s novými pomůckami.
Také nám projekt umožňuje realizovat přírodovědné exkurze do IQlandie v Liberci a do jaderné elektrárny v Dukovanech.

na doplnění 5 volných míst do budoucí kvinty osmiletého gymnázia. Vyhlášeno dne 13. května 2015.

PŘIJATÍ UCHAZEČI (křestní jméno, datum narození, výsledné skóre):

Adéla N. (16. 8. 2000), skóre 167

Filip H. (19. 4. 1999), skóre 144

Lucie U. (7.9. 1999), skóre 129

Katka K. (6. 3. 2000), skóre 124

Miloš Š. (16. 7. 1999), skóre 114

Kritéria přijímacího řízení byla stejná jako v 1. kole, žáci byli přijímáni na základě prospěchu z osmé a deváté třídy, umístění v soutěžích a olympiádách a výsledků testů z matematiky a českého jazyka. Přesná kritéria najdete na stránkách školy v položce PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, Kritéria.

Zápisový lístek zašlete do 10 pracovních dní doporučeným dopisem na adresu školy (Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, 551 23 Jaroměř) nebo odevzdejte osobně v kanceláři školy (nejpozději do 27. května 2015).

Nápad zřídit na naší škole výdejnu obědů vznikl již před více než dvěma lety na základě dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi našimi žáky. Vyplynula z něj vysoká nespokojenost se školním stravováním, především s velkými frontami ve Školní jídelně Na Karlově, kam naši žáci docházejí na obědy. Ve spolupráci s tehdejší ředitelkou školní jídelny paní Hanou Marečkovou jsme nechali zpracovat první projekt výdejny, kterou bychom ve škole mohli zřídit z kabinetu a přilehlé učebny v přízemí školy po třídě pedagogického lycea. (Tento obor v uplynulém školním roce doběhl. Postupně uvolněné učebny byly využity na ateliér výtvarné výchovy, další jazykovou učebnu a poslední na právě zřízenou výdejnu obědů.)

V 1. pololetí školního roku 2013/2014 proběhlo jednak jednání současné ředitelky Školní jídelny Na Karlově paní Jany Balcarové, která zajišťuje vybavení vlastní výdejny a zaměstnance pro výdej obědů, s vedením města Jaroměř, jednak jednání vedení naší školy s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje o zabezpečení stavebních úprav souvisejících se zřízením výdejny. Obě jednání dopadla pozitivně a oba zřizovatelé nám poskytli finanční prostředky na realizaci (vždy se jednalo o částku přesahující 400 000 Kč). Také Krajská hygienická stanice, pracoviště Náchod, akci s drobnými dodatky schválila.

Ve druhém pololetí byl vypracován projekt, který schválil stavební úřad, a proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, které vyhrála firma REMO elektra s.r.o. z Jaroměře. Ihned od začátku prázdnin nastoupili zedníci, elektrikáři a instalatéři, kteří sice zaprášili celou školu šedivým stavebním práškem, ale podařilo se jim do poloviny srpna dva kabinety a učebnu přebudovat na výdejnu, jídelnu a zázemí pro kuchařky. V posledním prázdninovém týdnu bylo do výdejny namontováno kuchyňské vybavení firmou ZICH a spol. s.r.o. z Černožic. Nyní čekáme už pouze na kolaudaci, abychom splnili veškeré podmínky k tomu, aby se naši žáci mohli stravovat přímo v budově školy a ve školní jídelně Na Karlově došlo ke zmenšení nekonečných front žáků, kteří čekají na svůj objednaný oběd. Předpokládáme, že k tomu dojde od začátku října.

                            Mgr. Karel Hübner, ředitel školy

Do konce září 2013 dojde ke změně systému prodeje vícedenních jízdenek. Informace najdete na stránkách www.oredo.cz

O víkendu 1. a 2. června byla budova naší školy plná netradičních návštěvníků.

Ve sborovně, sbírkách biologie a před školou probíhalo natáčení nového filmu Jiřího Vejdělka „Něžné vlny“. Škola se svou výzdobou vrátila do roku 1989 a v jednu chvíli měla i dva školníky (viz fotografie).

Ve zbylých prostorách mělo šatny 850 mažoretek, jejichž Mistrovství České republiky probíhalo v sousední sportovní hale.

 

proběhne od úterý 11. 6. do čtvrtka 13. 6. 2013 vždy od 7:30 do 8 hodin u hlavního vchodu do budovy školy. Sbírka probíhá ve spolupráci s Diakonií Broumov.

Přijímáme: jakékoliv čisté a nepoškozené ošacení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, přikrývky, polštáře, deky, obuv aj. Pokud darujete i jiné věci, rádi je přijmeme.

Prosíme věci zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Blahopřejeme našim letošním maturantům. Všichni úspěšně zvládli testy i písemné práce společné části maturitní zkoušky.

Ve středu 12. června jsme měli návštěvu studenta z Kolumbie jménem Jacob, který absolvuje semestr na univerzitě v Hradci Králové. Mluvil o Kolumbii a jejích tradicích. Návštěvou byli spokojeni studenti Číst celé »

Jako každý rok, pořádáme školní projekt: španělská kuchyně, kde se účastní studenti a zkoušejí své kulinářské dovednosti. Tentokrát se zúčastnilo více studentů než loni. Doufáme, že příští rok to budeme Číst celé »

pro výuku chlapeckých tělocviků ideálně s další aprobací. Nabízíme přátelský kolektiv, vynikající podmínky pro sporty a případně služební byt. Kontakt: reditel@goajaro.cz, tel. 491 810 167

Vždy ráno od 7:30 do 8 hodin za školou (po domluvě lze papír přivézt i v jinou dobu).

22.4. – 28.4. 2024 průběh zájezdu Po dlouhé cestě jsme jako první navštívili obrovský most a akvadukt z 1.století n.l. Pont du Gard v oblasti Provence v jižní Francii. Pont du Gard Číst celé »

V pondělí 4. 3. 2024 se uskutečnila konverzační soutěž ve španělském jazyce na GJŽ. Celkem se zúčastnilo 14 soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Žáci 3. ročníku, kteří patří do Číst celé »

Na gymnáziu se peklo a mlsalo pro dobrou věc Jednoho prosincového dne jsme si s naší třídou, a to konkrétně s kvintou, řekli, že by bylo dobré uspořádat po roční pauze Číst celé »

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii arch. Jana Letzela v Náchodě (SOA Náchod) uskutečnil Okresní přebor školních družstev v šachu. Královská hra je Číst celé »

Velký dík vám všem, kteří jste jakkoli přispěli do sbírky krmení pro Záchrannou stanici v Jaroměři. Ta u nás na škole proběhla vůbec poprvé. O to víc jsme rádi za množství Číst celé »

Tak by se dal jednoduše shrnout zájezd do Anglie, který byl pro téměř 50 studentů naší školy příjemnou tečkou za dalším školním rokem. Je až neuvěřitelné, kolik krás jihovýchodní Anglie Číst celé »