AEW 4 

AEW 5

AEW 6

AEW 1

AEW 3 

AEW 2

Po stopách britské historie se naši studenti opět vydali do Anglie.

Letos jme cestou navštívili i dvě belgická města – Brusel a Bruggy.

V Anglii jsme pak mapovali místa spojená s pravěkem, římským obdobím, přes středověké památky až po nejmodernější stavby současnosti.

 

Brusel

Windsor

Avebury

Londýn

Na prvním místě okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce se v kategorii II.B umístil Petr Pfeifer z kvarty a bude naši školu reprezentovat v krajském kole.

Gratulujeme a  hodně štěstí v Hradci Králové.

diplom Pfefer

I . kategorie

1.místo : Alžběta Pourová – sekunda

2. místo :Denisa Dolénková – sekunda

3. místo: Karolína Novotná – sekunda

 

II. kategorie

1.místo :Petr Pfeifer- kvarta

2.místo :Kristýna Bedleková- tercie

3.místo : Michal Secký – kvarta

 

III.kategorie

1.místo : Slávek Giblo – 2.A

2.místo : Otakar Flégr – sexta

3.místo :Nikol Rudolfová

Děkujeme všem účastníkům za skvělé výkony a  přejeme hodně úspěchů v okresním kole!

Příběhy  bezpráví 2014

Letošní ročník Příběhů bezpráví se konal 25 let po pádu totalitního režimu. Studenti 2. a 3. ročníků zhlédli film Z deníku Ivany A. (režie Karel Strachota, 2014), který připomněl události roku 1989 očima tehdejší pražské maturantky.

Ve druhé části programu vystoupila jako host paní Jana Hofmanová, která studentům vyprávěla o osudech svých blízkých, kteří se nesmířili se změnou politických poměrů po roce 1948 a za svůj odpor byli tvrdě potrestáni. Vyprávěné  lidské  osudy vždy vystihnou tíhu doby mnohem intenzivněji než sdělená historická fakta v teoretickém výkladu. Prezentace s rodinnými fotografiemi a dokumenty nám pomohla lépe si představit dobu i hlavní aktéry příběhu. Studenti ocenili, že paní Hofmanová četla z osobních dopisů svých příbuzných, kde se ukázala pevnost a síla rodinných vztahů, které všem pomohly překonat těžkou dobu.  

Lenka Popélyová

Díky Nadaci manželů Klausových jsem měla možnost studovat 10 dní na Easy School of Languages na Maltě anglický jazyk. První den začal rozřazením vstupním testem do skupin, ve kterých jsme se učili od 9:30 do 12:30 a odpoledne jsme měli možnost využít nabídky akcí školy (např. výlety, kino, karaoke atd.).

Já sama jsem se rozhodla pro cestování na vlastní pěst. Navštívila jsem sousední ostrovy (Gozo a Comino) a ostatní města včetně hlavního; Valletty, ve které jsem byla ubytovaná u hostitelské rodiny, která byla hodná a nápomocná, kdykoliv jsem něco potřebovala. Pokud bych mohla volit, vrátila bych se hned zpět už jen díky lepšímu počasí.

Na závěr bych chtěla poděkovat Mgr. Budinské a Mgr. Bajnárkové za pomoc při registraci do výběrového řízení.

Šárka Horáková   4.A

 

Šárka získala certifikát  Advanced – C1. – gratulujeme !

J.B.

SH1

SH2

Ve druhém a čtvrtém ročníku opět v říjnu proběhl tzv. Active English Week – týden s rodilými mluvčími.

Jako vždy sklidil úspěch a rozšířil obzory!

4575

4577

4579

4583

4584

4586

4588

Výdej obědů ve výdejně na gymnáziu

11:30 – 11:35

– odběr do jídlonosičů

11:35 – 14:00

– žáci a zaměstnanci gymnázia

Ceny obědů (včetně DPH)

Žáci

  • 11-14 let – 23,00 Kč
  • 15 a více let – 25,00 Kč
  • Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na celou dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

Zaměstnanci gymnázia

– 34,00 Kč

 
 
 

Druhý oběd do jídlonosiče

– 57,00 Kč

Oběd pro nemocné dítě

(od 2. dne nemoci) – 57,00 Kč

Sídlo jídelny

551 01 Jaroměř, Na Karlově

IČO:

709 26 719

 

Ředitelka jídelny:

Jana Balcarová

491 812 472, sjkarlov@quick.cz

Objednání obědů

Strávník, který má zaplacené obědy má automaticky objednáno jídlo č.1. Pokud si chce strávník vybrat jídlo č.2 má možnost si ho objednat u elektronického snímače v jídelně Na Karlově nebo přes internet, případně telefonicky a to dva dny předem.

Odhlašování obědů

Odhlašování může strávník provádět samostatně u snímače nebo u okénka kanceláře jídelny Na Karlově nebo přes internet. Oběd je možné odhlásit také telefonicky a to den předem do 14 hodin. V případě, že strávník čip zapomene, o objednanou stravu nepřijde. Dostane náhradní stravenku a číslo čipu se zablokuje. Strávník ale přichází ten den o možnost si objednat jídlo dle výběru.

Pokud ředitel školy vyhlásí ředitelské volno, jsou všem žákům a studentům z této školy obědy automaticky odhlášeny.

Více informací + fotografie školní jídelny naleznete na informačním portálu města Jaroměře.

kolní pěvecký sbor Kαρα sice existuje pouhý  rok a půl, ale i přesto byl v letošním školním roce aktivní. Uspořádal několik koncertů, zpíval na některých školních akcích a účastnil se mnoha pěveckých soutěží a přehlídek, kde tak hrdě reprezentoval jméno našeho Gymnázia. Na následujících řádcích bych se s Vámi ráda podělila o některé z našich úspěchů.

Na podzim roku 2013 se sbor poprvé představil na Plenární schůzi Unie rodičů, podruhé pak vystoupil na Maturitním plese Gymnázia Jaroměř se studentskou hymnou Gaudeamus igitur.

Zbytek podzimu patřil nácviku vánočního repertoáru, se kterým sbor koncertoval hned na dvou Vánočních koncertech – poprvé 14.12. v Husově sboru v Jaroměř a podruhé o den později v Sokolovně v Dolanech.

První akce, které se sboristky zúčastnily v roce 2014, byla školní pololetní akce Múzování. A jelikož se pomalu přibližovaly první soutěže, tak se začal pilně nacvičovat soutěžní repertoár. Dne 9.4. 2014 sbor obsadil 2. místo na soutěži Novopacký slavíček, 25.4. získal bronzové pásmo na soutěži Hradecká snítka a o den později si přivezl ze sborové přehlídky Lomnické hudební jaro zvláštní ocenění nazvané Lomnická notička za celkový hudební projev.

Zatím poslední akcí sboru Kαρα byl samostatný Jarní koncert, který proběhl 25.5. opět v Husově sboru v Jaroměř. Dívky zde posluchačům zazpívaly to nejlepší ze svého repertoáru – od polyfonní hudby, přes lidové písně až po spirituály.

Pokud byste měli zájem sbor slyšet ještě v tomto školním roce, tak není pozdě. V pondělí 16.6. 2014  od 17h proběhne ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové společný koncert sboru Kαρα z Gymnázia Jaroměř a sboru Rondo ze ZŠ Habrmanova z Hradce Králové, oba vystoupí pod vedením sbormistryně Pavly Pazderové.

Neváhejte a přijďte se sami přesvědčit o tom, že za pouhý rok a půl své existence sbor udělal obrovský pokrok.

Na závěr nezbývá než sboru popřát, ať přibývají další nadšené sboristky a ať se v příštím roce vše daří nejméně tak dobře jako letos.

Kateřina Bajnárková

 

Maturitní ples.

 

Vánoční koncert v Dolanech.

 

Novopacký slavíček.

 

Hradecká snítka.

Od loňského roku naše škola pořádá pro druhé ročníky biologickou exkurzi na Pálavu. Letos přišla řada na nás. Ve středu 28. 5. 2014 ráno se celá sexta sešla před budovou jaroměřského Gymnázia, paní učitelky nám do trojic rozdaly smýkadla, atlasy rostlin a další pomůcky, bez kterých bychom se na Pálavě neobešli, a mohli jsme vyrazit. Naším prvním cílem byla vodní elektrárna v Dalešicích, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o jejím fungování a navíc jsme si mohli objekt prohlédnout zevnitř. Po dvouhodinové exkurzi jsme naskákali zpátky do autobusu a nechali se zavézt ke kempu Apollo kousek od Lednice. Ubytovali jsme se do útulných dřevěných buněk a než jsme se nadáli, byla večeře, kde nám paní učitelky vylíčily plány na další den.

Bohužel hezké počasí ze středy nevydrželo a my se ve čtvrtek ráno probudili do deštivého dne. Vzhledem k tomu, že na programu bylo pozorování hmyzu na louce, musel se denní plán změnit, protože v tomto počasí bychom na žádného brouka pravděpodobně nenarazili. Vydali jsme se tedy autobusem do Lednice, kde jsme si zopakovali naše znalosti rostlin, část z nás zašla s paní učitelkou Bajnárkovou na prohlídku zámku a zbytek si s paní učitelkou Váchovou prohlédl skleník. Déšť byl opravdu vytrvalý a tak nám nezbylo nic jiného, než se vrátit zpátky do kempu a zalézt do buněk. Žádné odpočívání ale nepřicházelo v úvahu. Paní učitelky nám natrhaly rostliny a my měli dvě hodiny na to, abychom je s pomocí atlasu určili a zařadili do čeledí. Den utekl jako voda a my se zase sešli u večeře. Tentokrát nám ale bylo sděleno, že na pátek je v plánu jít na celý den do CHKO Pálava a že se exkurze uskuteční za jakéhokoliv počasí. Představa toho, jak chodíme celý den v takovém dešti, jako byl dnes, nás vůbec netěšila, a tak jsme se radši zachumlali pod deku, abychom se na ten těžký den pořádně vyspali.

Ráno nás ale příjemně překvapilo. Bylo sice zataženo, ale zatím nepršelo, a tak jsme se po snídani zase vydali na autobus, tentokrát směr Klentice, kde na nás měl čekat náš průvodce, pan Matuška. Ten nám rozdal materiály o CHKO Pálava, řekl základní informace, ukázal trasu a výlet mohl začít. Každou chvíli jsme někde zastavovali a ukazovali si všechny možné druhy rostlin a brouků. Pršelo minimálně, takže počasí naši cestu neznepříjemňovalo. Okolo čtvrté hodiny odpoledne jsme ze zříceniny hradu Děvičky sešli do vesnice Pavlov, rozloučili jsme se s panem průvodcem, nakoupili zásoby jídla na večer a odjeli zpět do kempu, kde na nás čekala vydatná večeře. Naším hlavním úkolem tento den bylo zopakovat si všechno, co jsme se za pobyt na Pálavě naučili, protože nás v sobotu ráno měl čekat vědomostní test a poznávačka rostlin a živočichů.

Budíky jsme si tentokrát nastavili na dřívější čas než předchozí dny, abychom si stihli sbalit zavazadla a poklidit chatku. Po snídani zbylo ještě chvilku času na studování a celou exkurzi jsme zakončili již zmiňovaným testem a poznávací zkouškou. Uklizené chatky jsme předali a autobus nás zavezl do Břeclavi, kde jsme nasedli na vlak. Čekaly nás dva přestupy a to v Pardubicích a v Hradci Králové a o půl třetí jsme se rozloučili na jaroměřském nádraží.

Musím říct, že i přes nepřející počasí jsme si výlet užili a odnášíme si z něj spoustu užitečných znalostí.

Lucie Nováková, sexta

Ve vodní elektrárně Dalešice.

V CHKO Pálava.

Jeden z obyvatelů CHKO Pálava – poznáte ho? (cvrček)

Velký dík všem, kdo jakkoli přispěli do potravinové sbírky. Ta u nás na škole proběhla vůbec poprvé. O to víc jsme rádi za množství pomoci, kterou jste minulý týden přinesli. Číst celé »

Konverzační soutěž ve španělském jazyce V pondělí 30. 1. 2023 a se uskutečnila konverzační soutěž ve španělském jazyce na GJŽ. Celkem se zúčastnilo 11 soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Číst celé »

Dne 17.1.2023 se v Náchodě konalo okresní kolo Dějepisné olympiády, ve kterém naši žáci dosáhli vynikajících výsledků. Ti, kteří se umístili na 1. – 5. místě, postupují do krajského kola. Číst celé »

Ve čtvrtek 8.12. náš šachový tým ve složení Šárka Marxová, Martin Tauchman, Vojta Korityák (všichni sexta) a Ondřej Zolman (kvinta) vybojoval na okresním kole přeboru škol v šachu krásné 3. místo Číst celé »

Co spojuje města Salzburg, Hallstatt a Gmunden? Ano, je to sůl, bílé zlato, které rakouskému regionu Solné komory přineslo bohatství a prosperitu. Dnes však víc než sůl láká tato oblast Číst celé »

Školní rok 2021/22 otevřel svou poslední kapitolu a pro nás na gymnáziu to mimo jiné také znamená, že se pomalu chýlí ke konci i roční stipendijní pobyt našeho skvělého jazykového Číst celé »

V letošním roce postoupil do okresního kola MO rekordní počet žáků třídy prima – celkem osm žáků. Nejlépe si vedli Nathan Holda a Ivan Klouda (3.-5. místo), Jáchym Bém (6. Číst celé »

Ve úterý 29.3.2022 se náš tým ve složení Šárka Marxová, Vojtěch Korityák, Martin Tauchman (všichni kvinta) a Ondřej Zolman (kvarta) pokusil v Hostinném zopakovat vynikající výsledek z okresního přeboru v Číst celé »

Na závěr se na pečení domluvily třídy 1.A a kvinty. Celkem získaly 11 570 Kč. Žáci tříd 2.A a sexta spojili své síly a pro Ukrajinu „vypekli“ 10 236 Kč  Číst celé »

Rodiče mohou vyzvednout oběd nemocnému dítěti pouze v době od 10:30 do 11 hodin do jídlonosiče. V jiném čase nebude oběd vydán. Při pohybu uvnitř školy je třeba použít respirátor. Číst celé »