Úvod » Aktuality » Aktuálně pro žáky a jejich rodiče

Aktuálně pro žáky a jejich rodiče

Milí rodiče a žáci,

rád bych Vás informoval o změnách ve výuce, které nastanou od pondělí 17. 5. 2021.

Od tohoto data do školy půjdou všechny třídy nižšího gymnázia: prima, sekunda, tercie a kvarta Distančně se budou vzdělávat žáci vyššího gymnázia.

V dalším týdnu (od 24. 5. 2021) snad půjdou do školy i žáci vyššího gymnázia.

Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, může však dojít k drobným úpravám. Prosím, sledujte informace v systému BAKALÁŘI. Každý žák je povinen jak před budovou, tak i při pobytu ve škole nosit zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek a po příchodu do školy použít dezinfekci na ruce.

V pondělí při nástupu do školy budou žáci testováni neinvazivními antigenními testy. Prosím žáky, aby se v pondělí dostavili do školy v 7:40. Testování bude probíhat v kmenové třídě.

Výdejna obědů v budově školy je v provozu pouze pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně (jsou ve škole). Prosím, je nutné si včas přihlásit obědy (nejlépe do čtvrtka). Ti z vás, kteří se vzdělávají distančním způsobem a mají zájem o obědy, si je musí vyzvedávat do jídlonosiče venku u „okénka“ v jídelně Na Karlově v době od 10:30 do 11:45 hodin.

Hezké dny.

Karel Hübner, ředitel školy