Úvod »

Rodičovské schůzky spojené s volbou zástupců rodičů a zletilých žáků do školské rady (od 16 hodin)

Vážení rodiče,

chtěl bych Vás pozvat na úvodní rodičovskou schůzku ve třídách v úterý 7. září od 16 hodin, na které vyberete reprezentanta Vaší třídy do výboru Unie rodičů a dozvíte se informace týkající se nového školního roku.

Tato schůzka je spojena s volbou zástupců rodičů a zletilých žáků do školské rady, která začne pracovat od října 2021.

Kandidáty do nové školské rady z řad rodičů nezletilých žáků jsou:

 • pan Martin Diheneščik
  (zástupce třídy kvinta v Unii rodičů)
 • paní IngMarcela Holda
  (předsedkyně Unie rodičů)
 • paní Lenka Janáčková
  (zástupce třídy 2.A v Unii rodičů)

Kandidáti z řad zletilých žáků:

 • pan František Nosek
  (žák třídy septima)
 • pan Petr Ptáček
  (žák třídy septima)
 • slečna Tereza Rejlová
  (žákyně třídy 3.A)

Budete vybírat dva libovolné zástupce z uvedených 6 kandidátů.

 

Těšíme se na shledání s Vámi.

Karel Hübner, ředitel školy