Úvod »

Plenární schůze UR, volba školské rady, třídní schůzky (16:15 hod.)