Úvod » Prezentace předmětů » Biologie » 6. místo v krajském kole Ekologické olympiády

6. místo v krajském kole Ekologické olympiády

Ve dnech 18. – 19. dubna 2013 se v podorlickém skanzenu v Krňovice konalo krajské kolo Ekologické olympiády. Ústředním tématem byla voda a její úloha v krajině. Vzhledem k tomu, že jsme o tomto tématu příliš nevěděly, snažili se nás naši učitelé biologie cíleně připravit. Jak se později ukázalo, jejich snaha nebyla úplně marná. Původně měla jaroměřské gymnázium reprezentovat 2 3-členná družstva. Z důvodu nemoci se však zúčastnilo pouze jediné družstvo ve složení: Sabina Poláková (8.P), Veronika Palkovičová (8.P) a Petra Mačková (6.P).

Na místo konání jsme se dopravily vlakem a po vlastních nohou. Po prezenci a zahájení jsme se ihned pustily do testíku, který prověřil naše znalosti. Následoval oběd v místním hostinci a poté jsme vyrazily ven, kde nás čekal hlavní praktický úkol. Na čtyřech stanovištích jsme měly prokázat své schopnosti krajinného plánování a předvídání budoucího vývoje revitalizované a obnovené krajiny. K našemu velkému překvapení jsme v praktickém úkolu dosáhly nejlepších výsledků ze všech zúčastněných družstev.

Z důvodu slunečného počasí nastala změna programu, a tak jsme se vydaly na exkurzi po stopách bobra. Tohoto vodního savce jsme sice neviděly, ale i tak byla exkurze zajímavá. Po večeři následovalo poznávání přírodnin a poté odvezení na ubytovnu Městských lesů v Hradci Králové.

Ráno, po veselé noci, nás autobus odvezl zpět do Krňovic. Počasí se sice zhoršilo, ale nám to nevadilo, protože na programu bylo prezentování praktického úkolu, který jsme měli zpracovat již doma.. Naše družstvo si vybralo téma Revitalizace Tůněk v Jaroměři a v této části dopadlo průměrně.

Následovala nejtěžší část celé olympiády – vedlejší praktický úkol. Ten se odehrával přímo v prostorách skanzenu a cílem bylo poznat různé historické nástroje související s vodou a určit, k čemu kdysi sloužily. V tomto úkolu se nám příliš nedařilo.

Po vydatném obědě nás čekalo vyhlášení a ocenění vítězů. S napětím jsme čekaly kolikátí se umístíme. Dvě třetiny našeho družstva potěšilo, že jsme skončily na pěkném 6. místě. Odměněny jsme byly reklamními materiály a dvěma vstupenkami do skanzenu. Domů jsme se vracely spokojené, plné zážitků a nových vědomostí.

V. Palovičová & S. Poláková