Úvod » Nezařazené » Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro uchazeče z 9. ročníku ZŠ

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro uchazeče z 9. ročníku ZŠ

na doplnění 5 volných míst do budoucí kvinty osmiletého gymnázia. Vyhlášeno dne 13. května 2015.

PŘIJATÍ UCHAZEČI (křestní jméno, datum narození, výsledné skóre):

Adéla N. (16. 8. 2000), skóre 167

Filip H. (19. 4. 1999), skóre 144

Lucie U. (7.9. 1999), skóre 129

Katka K. (6. 3. 2000), skóre 124

Miloš Š. (16. 7. 1999), skóre 114

Kritéria přijímacího řízení byla stejná jako v 1. kole, žáci byli přijímáni na základě prospěchu z osmé a deváté třídy, umístění v soutěžích a olympiádách a výsledků testů z matematiky a českého jazyka. Přesná kritéria najdete na stránkách školy v položce PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, Kritéria.

Zápisový lístek zašlete do 10 pracovních dní doporučeným dopisem na adresu školy (Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, 551 23 Jaroměř) nebo odevzdejte osobně v kanceláři školy (nejpozději do 27. května 2015).