Úvod » Aktuality » Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledková listina 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 – obor 79-41-K/41

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů (nepřijatí pro nedostatečnou kapacitu oboru):

UMÍSTĚNÍ (POŘADÍ) ČÍSLO JEDNACÍ BODY CELKEM ROZHODNUTÍ
1 211 91 přijat
2 228 90,1 přijat
3 216 90,1 přijat
4 212 90 přijat
5 222 87,1 přijat
6 205 87 přijat
7 232 81,3 přijat
8 200 81,2 přijat
9 204 81,1 nepřijat *
10 215 81 nepřijat *
11 210 78,1 nepřijat *
12 227 78 nepřijat *
13 206 75 nepřijat
14 229 72 nepřijat
15 217 69,1 nepřijat
16 224 69 nepřijat
17 220 63 nepřijat
18 234 60 nepřijat
19 218 57 nepřijat
20 213 54,1 nepřijat
21 203 54 nepřijat
22 233 51,1 nepřijat
23 225 51 nepřijat
24 226 48 nepřijat
25 221 45 nepřijat
26 199 42,2 nepřijat
27 209 42,1 nepřijat
28 231 42 nepřijat
29 230 36 nepřijat
30 201 27,1 nepřijat
31 208 27 nepřijat
32 223 12 nepřijat
33 202 3 nepřijat

nepřijat *: nabídnuto vzdělávání v podobném oboru

Přijatí uchazeči a zápisový lístek

Přijatí uchazeči neobdrží rozhodnutí o přijetí poštou. Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením řádně vyplněného zápisového lístku řediteli střední školy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo pořadí uchazečů zveřejněno, tedy do 3. 6. 2022. Doručení lze provést osobně nebo doporučenou poštou, nezapomeňte na podpisy zákonného zástupce i uchazeče. Pokud lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Pokud se uchazeč nechce vzdělávat na naší škole (odevzdá zápisový lístek na jiné škole), prosíme o sdělení této skutečnosti na e-mailovou adresu reditel@goajaro.cz.

 

Nepřijatí uchazeči

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Podle § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné podat odvolání do 3 pracovních dnů od jeho doručení, a to prostřednictvím ředitele Gymnázia Jaroslava Žáka, Jaroměř ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Vzor odvolání najdete v menu KE STAŽENÍ / Přijímací řízení.

 

Kritéria přijímacího řízení

Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušku. Budou přijímáni pouze na základě prospěchu z osmé a deváté třídy (nejvýše 90 bodů) a umístění v soutěžích (nejvýše 10 bodů, uchazeč tedy může získat celkem maximálně 100 bodů). Bodovací tabulku a další kritéria najdete na stránkách školy v položce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, Informace a kritéria.

Uchazeči budou přijímáni na základě pořadí od nejvyššího počtu bodů. V případě shody bude mít vyšší pořadí uchazeč s lepším průměrným prospěchem z matematiky, následně z českého jazyka, dále z cizího jazyka).

 

V Jaroměři dne 20. 5. 2022                                                                       Mgr. Karel Hübner, ředitel školy