Úvod » Prezentace předmětů » Společenské vědy » Výuka » 1. A na Bílé věži a v legiovlaku

1. A na Bílé věži a v legiovlaku

23. června se třída 1. A vypravila do Hradce Králové. Nejdříve jsme zamířili k nově zrekonstruované Bílé věži. Z vyhlídkového ochozu jsme se pokochali  výhledem na město a jeho blízké i vzdálené okolí. Při cestě po schodech jsme ocenili jejich zdařilou opravu i okolní moderní prvky prezentace historie věže a města. Zblízka jsme si mohli prohlédnout třetí největší zvon v zemi Augustin, původní hodinový stroj i nový skleněný model Bílé věže. Na  Velkém náměstí jsme ještě nahlédli do gotické katedrály Sv. Ducha a do barokního kostela Nanebevstoupení Panny Marie a dále jsme prošli kolem Klicperova divadla na Malé náměstí a přes Kavčí plácek do Žižkových sadů, kde je zřetelně vidět, že v Hradci právě probíhá 21. ročník divadelního festivalu Divadlo evropských regionů. Po cestě jsme si všímali i staveb architekta Oldřicha Lisky, který je také autorem budovy naší školy. V Hradci jsme viděli jeho kostel Českobratrské církve evangelické, Městské lázně a palác Novákovy garáže.

Naším dalším cílem byla návštěva legiovlaku na hradeckém nádraží. Jedná se o projekt Československé obce legionářské, který návštěvníkům představuje věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak tvoří 10 vagónů, jimiž nás provázel legionář v dobovém stejnokroji. Vysvětlil nám význam čs. legií a vyprávěl o jejich hrdinství i každodenním životě na frontě.  

A tak nám celkem příjemně uplynul jeden z posledních dnů tohoto školního roku. Ještě dva dny sportu, vysvědčení a vytoužené prázdniny! 

1.A na Bílé věži

1.A v legiovlaku