Úvod » Prezentace předmětů » Biologie » 1. A a kvinta v Botanické zahradě v Praze

1. A a kvinta v Botanické zahradě v Praze

Byl čtvrtek 9. května. Navzdory nepříznivému počasí v minulých dnech jsme se probudili do krásného slunečného rána. Kéž by takové počasí vydrželo až do večerních hodin! Vyzbrojeni deštníky a nepromokavými bundami jsme se vydali na jaroměřské nádraží. Cíl byl jasný – navštívit Botanickou zahradu v Praze a skleník Fata Morgana, ve kterém právě probíhala výstava motýlů a exotických rostlin.

V botanické zahradě nás průvodkyně seznámila s různými druhy starých jehličnatých i listnatých stromů, pestrobarevných keřů a bylin. Zavítali jsme rovněž do nádherně upravené japonské zahrady plné bonsají. Nechyběl zde ani typický altánek a jezírko. Ze zahrady jsme si prohlédli Trojský zámek a vinice sv. Kláry. Snad nejvíce nás okouzlil obří 130 m dlouhý skleník. Zatímco děvčata obdivovala orchideje, anturie, bromélie a další subtropické a tropické rostliny, chlapce zaujalo pozorování motýlů. Někteří motýli byli pestře zbarveni, jiní splývali s listy nebo kůrou stromů. Ve skleníku jsme se mohli podívat nejen na vodní hladinu, ale i pod ni a stát se svědky podívané, která se odehrává v jezírcích Jižní Ameriky a Amazonie i Asie a Afriky.

Naše kroky dále směřovaly na Václavské náměstí, odkud jsme se odebrali na nádraží a vyrazili zpět k domovu.

 P. S. Studenti 1. A a kvinty děkují p. uč. Mgr. Šimkovi, Bajnárkové a Rolkovi za skvěle připravenou a zorganizovanou akci.

Barbora Nováková